Pieter Goessaert

Oefenpakket Spelling

155,00

Categorie:
Bekijk winkelwagen

ISBN

978 94 6371 184 5

Aantal pagina's

165 + computerprogramma

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Dit pakket bevat: een handleiding, invulbladen, flitskaarten, scorebladen en een computerprogramma

Spellingproblemen kunnen worden verminderd door veel en herhaald te oefenen. Vele leerlingen automatiseren als vanzelf. Andere leerlingen hebben het er moeilijker mee, zij hebben instructie nodig. ‘Parate kennis’ vormt immers hun zwakke plek.

Het memoriseren en automatiseren van woorden verloopt in dit pakket volgens een stappenplan. Een systematische aanpak is hierbij van essentieel belang. Deze aanpak is effectief omdat de leerlingen starten met luisteren en ze de kans krijgen dat klankbeeld aan letters te koppelen, met onmiddellijke feedback door het woord te zien. Daardoor wordt hun keuze bevestigd of gecorrigeerd en slijpt de koppeling van klank- en woordbeeld in.

Bij het pakket kan een computerprogramma worden gebruikt.

Pieter Goessaert, psycholoog, was verbonden aan het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Oostende. Hij begeleidde onder meer scholen uit het buitengewoon, speciaal onderwijs.

ISBN: 9789463711845

Indien u tegelijk ook het Oefenpakket Wiskunde aankoopt, betaalt u voor beide producten samen slechts € 210 i.p.v. € 310.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Invulbladen

Hier vindt u enkele invulbladen uit het boek.

Flitskaarten

Hier vindt u enkele flitskaarten uit het boek.

Scorebladen

Hier vindt u enkele scorebladen uit het boek.

Preview

Veelgestelde vragen

Kunnen wij een inzagepakket inzien?

Op onze website vindt u bij elk product de meest uitgebreide informatie onder verschillende tabbladen: beschrijving, inleiding, toetsen, screenshots van het computerprogramma, inkijkbladzijden (preview).

Wij sturen geen fysieke pakketten toe.

Ik heb een pakket aangekocht. Hoe kom ik aan het bijkomende computerprogramma?

Kijk even op de achterkant van het eerste blad. Daar staat het e-mailadres aangegeven waar u het computerprogramma kunt aanvragen. U krijgt het dan per kerende e-mail toegestuurd.

Zijn er andere scholen met wie we contact kunnen opnemen over de pakketten?

Om privacyredenen mogen we niet meedelen welke scholen hebben aangekocht. Dat zijn vertrouwelijke klantgegevens (GDPR).

Een onafhankelijke beoordeling leest u bijvoorbeeld hier:
Boeketje Onderwijs 2.0, Lieven Coppens: https://boeketjeonderwijs.com/2020/05/03/

Wij willen graag informatie over de digitale verwerking van de toetsen. Kunnen jullie dat toelichten?

De toetsen worden in een onafhankelijk computerprogramma ingegeven, dat u bij aankoop per e-mail ontvangt. Dat computerprogramma kan op elke gewenst toestel geïnstalleerd worden en door elke leerkracht worden bijgehouden.

Wij gebruiken Smartschool als digitaal platform.

Een te importeren bestand voor het onderdeel ‘Wiskunde’ is gratis beschikbaar.

Voor ‘Spelling’ is het bestand momenteel nog niet beschikbaar.

De mogelijkheid bestaat om de normen in Smartschool te integreren.

Bij het nieuwe taakanalytisch volgsysteem voor wiskunde lees ik dat de toetsen van het eerste tot het 5de leerjaar gaan, terwijl bij spelling de toetsen tot en met het 6de leerjaar gaan. Is hier een reden voor?

De signaaltoetsen gelden zowel voor spelling als wiskunde tot eind 5de leerjaar.

Bij de taakanalytische toetsen is er qua te testen niveau een verschil, maar dit berust op toeval. Er zit dus geen enkele redenering achter.

Zijn deze toetsen zoals de oude toetsen gekoppeld aan iOmniwize?

Er is geen koppeling met iOmniwize.

Kunnen we ze vanuit iOmniwize ingeven en oproepen of is het een apart programma?

U krijgt een apart, zelfstandig programma.

Is er één beheerder van het computerprogramma of kan elke leerkracht de gegevens invullen?

Elke leerkracht kan de gegevens invullen. Er is dus geen beperking qua aantal computers waarop de programma’s geïnstalleerd mogen worden.

De toets is ook gemaakt voor begin of einde schooljaar en deze blijkt dezelfde te zijn. Is het de bedoeling dat we hiermee de oude LVS-toetsen vervangen? Tot op vandaag hadden we een LVS-toets begin, midden en einde schooljaar. Of moeten we dit zien als een extra signaliseringsmiddel?

De normering van de toetsen werd tijdens de tweede helft van de maand september uitgevoerd en doet dus een uitspraak over het niveau dat een leerling bij het eind van een leerjaar bereikt.

Dit LVS kan de andere toetsen vervangen. Er valt te discussiëren over genormeerde toetsen voor het midden van een leerjaar omdat het aanbod van de leerstof op dat moment van klas tot klas kan verschillen.

De signaaltoetsen zijn bedoeld om in korte tijd een onderscheid te maken tussen leerlingen die op het gewenste niveau staan en leerlingen die een achterstand opgelopen hebben. De taakanalytische toetsen worden afgenomen van die laatste groep leerlingen en geven aan met welke leerinhouden de leerling problemen heeft.

ZILL

Het onderdeel Wiskunde werd in de zomer 2020 nog verfijnd en is aangepast aan ZILL.