Peter Lacoere

Peter Lacoere

Peter Lacoere is burgerlijk ingenieur-architect en ruimtelijk planner. Hij is verbonden aan de HOGENT en KU Leuven waar hij doceert en onderzoek verricht. Zijn onderzoeksdomeinen zijn stedenbouw, landgebruik, landconsumptie en bouwshift, zowel in Vlaanderen als ruimer in Europa. Hij publiceerde diverse artikels in binnen- en buitenland over ruimteneutraliteit, de bouwshift en instrumenten van grondbeleid.