Bert Bekaert

Bert Bekaert

Bert Bekaert is in 2003 met onderscheiding afgestudeerd als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Leuven. Hij verdiepte zich hierna in economische studies aan de Université Catholique Louvain-la-Neuve en volgde stage aan de Verenigde Naties te New York. In 2011 behaalde hij een master in vennootschapsrecht aan de HUB.

Hij is vennoot in het Gentse kantoor van Everest en kan buigen op een jarenlange ervaring in ondernemingsrecht, insolventierecht en boekhoudrecht. Hij heeft reeds vele ondernemingen geadviseerd in faillissementsprocedures en met succes begeleid in procedures van gerechtelijke reorganisatie (GRP en voorheen ‘WCO’).

Hij werd ook opgenomen op de lijst van curatoren van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdelingen Gent. Hij doceert over vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Voorts heeft hij een ruime ervaring in het bankrecht (bijstand bankagentschappen en kredietnemers). Door zijn rijke ervaring in specifieke materies wordt hij samen met zijn medewerkers, vaak geconsulteerd door economische beroepsbeoefenaars, zoals boekhouders en accountants.

Publicaties