Hoofd- en eindredacteur: Jozef Waanders

Filosofie-Tijdschrift jrg. 34 nr. 1: Psychopathologie

14,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

E-Book
Jaargang

jrg. 34 nr. 1

Aantal pagina's

64

Uitvoering

zwart-wit

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

Beschrijving

Een los papieren nummer bestellen kan via https://filosofie-tijdschrift.nl/nummer-nabestellen.
Een abonnement telt 6 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Het eerste nummer van dit nieuwe jaar is gewijd aan de relatie tussen filosofie en psychopathologie.

Met psychopathologie wordt de leer van het psychisch lijden aangeduid, en de studie van ervaringen, expressies en gedragingen die afwijken van wat we als ‘normaal’ beschouwen. Wat heeft dat met filosofie te maken?

In de eerste plaats blijkt dat psychiaters die zich in de psychopathologie bekwamen, daarvoor vaak gebruik maken van filosofische bronnen en inzichten. De filosofie dient dan ter verdieping en kwalitatieve verbetering van de psychopathologie. Andersom is het denken van sommige filosofen begonnen in de psychiatrie of met psychopathologische inzichten; de Duitse psychiater en filosoof Karl Jaspers is daarvan het bekendste voorbeeld.

Tussen psychopathologie en filosofie bevindt zich dus een grensgebied, wat regelmatig van beide kanten wordt overgestoken. Dat leidt soms tot een vermenging van taal en begrippen, en heeft uiteindelijk het doel om tot een helderder en rijker begrip te komen van wat bestudeerd wordt.

In dit nummer wordt dat grensgebied tussen psychopathologie en filosofie vanuit verschillende perspectieven nader onder de loep genomen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de geschiedenis van de ‘grensoverschrijdingen’ die hebben plaatsgevonden.

Daarnaast treft u in dit nummer ook weer onze vier rubrieken aan, evenals twee boekbesprekingen.


Inhoud

Themagedeelte Psychopathologie

Inleiding
Filosofie, psychopathologie en waanzin, een merkwaardig stel
Wouter Kusters 

Schizofrenie, filosofie en het ongrijpbare zelf
Jasper Feyaerts 

Hoe Deleuze en Guattari waanzin verhelderen
Paul Moyaert 

Paradox in prisma’s
Reflecties over de almachtige passiviteit en alwetende vergetelheid in schizofrenie
Clara Humpston 

Comparatieve filosofie

Byung-Chul Han, filosoferen tussen oost en west
Giovanni Rizzuto 

Berichten

Filosofie van wetenschap en techniek

Tussen cynisme en sciëntisme
Over pleidooien voor rede en rationaliteit voorbij de tijdgeest
Richard Starmans 

Filosofie van politiek en cultuur

Jan Romeins worsteling met de westerse (geschied)filosofie
Coban Menkveld

Filosofie en onderwijs

Jan Hollak, voor wie denken een wijze van bestaan was
Maarten Coolen

Boekbesprekingen

De breuk in de mens
Roel Meijvis 

Het voelende denken van Albert Camus
Jozef Waanders