Hoofd- en eindredacteur: Jozef Waanders

Filosofie-Tijdschrift jrg. 32 nr. 4: Paulus en de filosofen

14,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

E-Book
SKU

FIL32-4

Jaargang

jrg. 32 nr. 4

Aantal pagina's

64

Uitvoering

zwart-wit

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

Beschrijving

Een los papieren nummer bestellen kan via https://filosofie-tijdschrift.nl/nummer-nabestellen.
Een abonnement telt 6 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Het vierde nummer van deze jaargang is gewijd aan Paulus, met speciale aandacht voor zijn filosofische potentieel en de invloed die van hem uitging op verschillende denkers.

Paulus is vooral bekend uit het Bijbelboek ‘Handelingen van de apostelen’, en door zijn brieven in het Nieuwe Testament. De bekeerling en apostel schreef talloze brieven, waarmee hij een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling en verspreiding van het vroege christendom in de gebieden rondom de Middellandse Zee. Die brieven gingen vanaf de vijfde eeuw door toedoen van Augustinus ook een belangrijke rol spelen in de christelijke theologie en drukten zo een bepalende stempel op het christendom.

Veel later pas werd Paulus ook door filosofen ontdekt die steeds weer andere aspecten van zijn denken ontdekten en interpreteerden. Sinds de eeuwwisseling vonden denkers als Badiou, Agamben en Žižek in Paulus’ brieven aanzetten tot een nieuwe manier van denken over heel diverse onderwerpen. Eerder al gold dat ook voor Heidegger.

In dit themanummer is Paulus mede daarom telkens nieuw. Pseudo-Dionysius komt langs, maar ook Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Alain Badiou en Giorgo Agamben worden in de verschillende bijdragen in dit themanummer besproken. Wat ontdekten zij in Paulus? Hoe beïnvloedde dat hun eigen denken? En hoe verhoudt al deze filosofische exegese zich tot Paulus zelf? Dergelijke vragen komen in dit nummer over Paulus aan bod.

Daarnaast treft u in dit nummer ook weer onze vier rubrieken aan, evenals de berichten, boekbesprekingen en attenderingen.


*** Recensie Theologie, Tjerk de Reus, Friesch Dagblad, 10 sept. 2022:

Het meeste van wat Badiou en andere filosofen beweren over Paulus is voor veel ‘gewone’ lezers niet te behappen, want filosofie is nu eenmaal een moeilijk vak. Maar lezend in deze tijdschriftaflevering krijg je toch een interessante indruk van hoe die Paulus van ooit de geleerde koppen van nu nog altijd interesseert.
En er valt soms ook een ander licht op filosofen die iets over Paulus schreven.


Inhoud

Themagedeelte Paulus

Inleiding
Paulus en de filosofen
Tuur de Beer & Charles Vergeer 

Laatste boot naar Caesarea
Hoe Paulus ontvoerd werd door Dionysius de Areopagiet
Ben Schomakers 

Hameren op Paulus
Een interview met Paul van Tongeren
Tuur de Beer 

Heidegger in Thessaloniki
Een vroege halte op de weg naar inkeer
Gerard Visser 

Opstanding als gebeurtenis
Alain Badiou over Paulus
Gert-Jan van der Heiden 

Giorgio Agamben en het ‘Onvergetelijke’
Tuur de Beer & Charles Vergeer 

Kijken en zien
Charles Vergeer leest ‘Paulus’
Abel Schutte 

Paulus benaderen
Charles Vergeer  

Comparatieve filosofie

De Boeddha: een kind van zijn tijd
Ward Vandepitte 

Berichten

Filosofie van wetenschap en techniek

Geloof en wetenschap
Koo van der Wal

Filosofie van politiek en cultuur

Harari, verdwaalde profeet
Mariette Akkerman 

Filosofie en onderwijs

Filosofie en publieke pedagogie
Een gesprek met Maïté de Haan en Julia Alegre Mouslim
Maïté de Haan & Julia Alegre Mouslim

Berichten

Boekbesprekingen

Wij, robots
Hannes Van Engeland 

De Onleefbaren
Eric Bolle

De palliatieve maatschappij
Floris Schleicher

“Bis Gottes Fehl hilft”
Eric Bolle

Theorie van de Kraal
Floris Schleicher

Attenderingen