Roger Boonen

Burgerschap en vrede in onzekere tijden

32,00


ISBN

978 94 6371 361 0

Aantal pagina's

305

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Wie bewust en adequaat wil leren omgaan met burgerschap en met conflicten en vormen van geweld in zijn eigen omgeving en in de wereld, heeft vooral baat bij gefundeerde inzichten ter zake.

Deze inzichten biedt ‘Burgerschap en vrede in onzekere tijden’. Het belicht feiten, gebeurtenissen en stromingen uit het verleden, de actualiteit en het wereldgebeuren vanuit een pluralistisch, humaan en levensbeschouwelijk perspectief.

Dit boek bespreekt allereerst de ‘staat’ als duurzame politieke organisatie in dienst van de samenleving en de democratie als staatsvorm. Vervolgens staat de auteur stil bij multi- en interculturaliteit in de samenleving, bij de problematiek van de ‘leidcultuur’ en de verdraagzaamheid. Toenemende maatschappelijke tegenstellingen en financiële ongelijkheid worden in verband gebracht met een (collectief) individualistisch leefpatroon, wat (gelukkig) meer en meer ondergeschikt geraakt aan het maatschappelijke streven naar verbondenheid en solidariteit.

De waarden van de Franse Revolutie – vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid – zijn basiswaarden voor een solidair burgerschap op weg naar een harmonische en vreedzame samenleving. Ze worden uitvoerig en geactualiseerd besproken, evenals de drang naar het zinvolle, goede en gelukkige leven in het huidige bestaan en in een historisch perspectief. Tot slot wordt het actuele verband met de coronapandemie en de klimaattransitie gelegd.

Roger Boonen is coördinator van de ‘Vorming Vrede & Burgerschap’ en educatief schrijver. Voorheen was hij lector Opvoedkundige wetenschappen (Karel de Grote Hogeschool Antwerpen), Vernieuwd Lager Onderwijs-coördinator en pedagogische opdrachthouder van het bisdom Antwerpen en hoofdredacteur van het pedagogisch tijdschrift School- en klaspraktijk.

ISBN: 9789463713610

Tweegesprek Het Boekenvirus 2022

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Voorwoord

Klik hier om het voorwoord bij het boek te lezen.

Preview