Walter Hellinckx

Walter Hellinckx

Walter Hellinckx, orthopedagoog, is ere-gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij verrichtte wetenschappelijk onderzoek op het domein van kinderen en jongeren met emotionele of gedragsstoornissen en was hoofd van de Orthopedagogische Consultatiedienst van de Faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Daarnaast is hij een groot bibliofiel en heeft hij een levendige interesse voor de vroege geschiedenis van de hulpverlening aan kinderen. Naast vele boeken en tijdschriftbijdragen over zijn vakgebied publiceerde hij ook over minder bekende pioniers uit de geschiedenis van de orthopedagogiek en de kinderpsychiatrie en een bewerking van het boek van A.M.J. Chastenet de Puységur (1751-1825), De Kleine Alexander, over een jongetje met aanvallen van ‘razernij en waanzin’.