Eric Manders

Nietszeggend veelzeggend. Spraak-, taal- en gehoorstoornissen in boeken, theater en films

24,00


ISBN

978 94 6371 232 3

Aantal pagina's

156

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

In de loop der jaren zijn er duizenden boeken geschreven en honderden films gemaakt waarin allerhande ziektes, aandoeningen en beperkingen een belangrijke rol spelen. Medische problemen hebben nu eenmaal een grote invloed op het dagelijks functioneren en op de levenskwaliteit van ieder van ons. In het verlengde daarvan maken ook spraak-, taal- en gehoorproblemen geregeld het onderwerp uit van boeken, films en theateropvoeringen.

Dit boek biedt een selectie, met de nodige kritische kanttekeningen en commentaren, van wat er op dit vlak zoal verschenen is. Zowel fictie- en non-fictieboeken, kinder- en jeugdboeken, als films en theatervoorstellingen komen daarbij aan de orde. Belangrijk is ook de manier waarop mensen met communicatieproblemen daarin gepercipieerd worden.

Achtereenvolgens komen afasie, het locked-in syndroom, doofheid en slechthorendheid, stotteren, mutisme en dysartrie-anartrie aan bod. Ook een aantal ‘andere’ spraak- en taalstoornissen zoals schisis, uitspraak- en stemproblemen komt ter sprake.

Het boek richt zich tot eenieder met interesse voor spraak-, taal- en/of gehoorproblemen, hetzij professioneel (logopedisten, psychologen, pedagogen, artsen, bibliothecarissen…), hetzij als ouder, leerkracht of familielid van kinderen of volwassenen met communicatiestoornissen. Wie zelf dergelijke problemen vertoont of vertoond heeft, vindt er verhalen van of over lotgenoten.

Eric Manders doceerde aan de Afdeling Logopedische en Audiologische Wetenschappen van de KU Leuven en aan het Departement Logopedie en Audiologie van Thomas More Antwerpen. Daarnaast was hij meer dan twintig jaar werkzaam in het UZ Leuven, waar hij betrokken was bij de diagnostiek en de therapie van mensen met communicatiestoornissen. Naast talrijke bijdragen in vaktijdschriften schreef hij diverse boeken over spraak- en taalstoornissen bij kinderen en bij volwassenen en een boek over taalpragmatiek.

*** Recensie: Mieke Starmans-van Haren, NBD Biblion, 18 november 2020
Vooral bedoeld voor ouders en professionals als handreiking voor de emotionele verwerking. Het geheel is vlot en voor leken toegankelijk geschreven. … onmisbaar voor advisering.

*** Recensie: Geert Andries in Signaal (jg 29 nr 113)
Het is boeiend vast te stellen hoeveel materiaal er voor handen is, zeker als je ook nog eens buiten het Nederlandstalige taalgebied op zoek gaat. Iedereen zal hier en daar een (kinder)boek of film herkennen, misschien zelfs niet beseffend dat dit over een communicatieproblematiek ging. In die zin is het verrassend het eens door deze bril te bekijken.

*** Recensie: Els Verhaeghe in Logopedie VVL (januari-februari 2021) 

Deze publicatie is het eerste Nederlandstalige werk dat gaat over spraak-, taal- en gehoorstoornissen in publieke media zoals boeken, films, theater en muziek. De auteur heeft voor deze invalshoek gekozen omdat hij van mening is dat het krachtige media zijn om bij lezers/kijkers veranderingen tot stand te brengen op vlak van cognities, emoties en attitudes. Want er zijn heel veel boeken en films verschenen waarin een personage een communicatieprobleem heeft. De auteur is erin geslaagd om van dit enorme aanbod een gestructureerd overzicht te maken.

Binnen elk hoofdstuk worden de werken nog eens geordend volgens genre: (auto)biografieën en non-fictie, fictie, films, kinderboeken, … Door deze structuur is het gemakkelijk om als lezer snel een bepaald soort werk over een specifieke stoornis terug te vinden.

ISBN: 9789463712323

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview

Video

Auteur Eric Manders over zijn boek ‘Nietszeggend veelzeggend’.