Hoofdredacteur: Tamara Gelderman

Nederlands Tijdschrift Forensische Geneeskunde – ABO 2024

60,00


Omvang

3 nummers per jaar

Uitvoering

afbeeldingen in kleur

Beschrijving

Het NTFG heeft als doel het academiseren van de eerstelijns forensische geneeskunde en is in 2018 opgericht door dr. Guido Reijnen, forensisch arts.
Het NTFG verschijnt driemaal per jaar.

ISSN: 2684-4222


Hoofdredacteur
Drs. Tamara Gelderman, forensisch arts GGD IJsselland, promovenda Maastricht University

Redactieraad
Drs. Corine Bethlehem, ziekenhuisapotheker-toxicoloog (ERT), Erasmus MC Rotterdam
Drs. Lianne Dijkhuizen, forensisch arts GGD IJsselland, promovenda Maastricht University
Prof. mr. dr. Wilma Duijst, forensisch arts GGD IJsselland, hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht Universiteit Maastricht, lid van ACAS (Adviescommissie Afgesloten Strafzaken)
Dr. ing. Tristan Krap, assistent professor en forensisch antropoloog Maastricht University en gastonderzoeker bij afdeling Medische Biologie, sectie anatomie van Academisch Centrum Amsterdam, docent Forensisch Onderzoek Hogeschool Van Hall Larenstein
Dr. Bart Latten, forensisch arts, patholoog Nederlands Forensisch Instituut Den Haag, MUMC
Prof. dr. Udo Reijnders, forensisch arts GGD Amsterdam en hoogleraar Forensische Geneeskunde UvA/AMC
Dr. Guido Reijnen, forensisch arts, voorzitter Forensisch Medisch Genootschap
Drs. Erik Stigter, forensisch arts, promovendus Forensische Geneeskunde
Prof. dr. Rick van Rijn, hoogleraar Forensische Radiologie, UvA/AMC

Redactieadres
NedTijdFG@gmail.com

Insturen kopij
Auteurs worden verzocht hun kopij digitaal te versturen naar NedTijdFG@gmail.com.


Abonnementen

Abonnementen zijn exclusief voorbehouden aan de leden van het Nederlands Forensisch Genootschap.

Voor externen is het helaas niet mogelijk een abonnement te nemen.