Rik Pinxten

Humanisme in woelige tijden

25,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 334 4

Aantal pagina's

177

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Is humanisme uit de tijd of net heel acuut nodig? Wat is er veranderd sinds de wereldverovering door het Westen uit vorige eeuwen en het oude humanisme? De westerse mens blijkt roofzuchtig en dreigt de mensheid in de vernieling te duwen met klimaatveranderingen, structurele ongelijkheid en uitroeiing van de biodiversiteit.

Daarom bepleit dit boek onze basishouding te veranderen: ja humanisme en democratie, maar dan voorbij het hyperindividualisme en de vermarkting van mens en natuur. We kunnen daarbij leren van de zogenaamde primitieve culturen in hun omgang met de natuur. En we kunnen leren luisteren naar anderen, in plaats van hen vanzelfsprekend te negeren en vernederen. Zo’n vernieuwd niet-eurocentrisch en ecologisch humanisme en democratisch denken moeten we uitwerken, eerlijk maar ook bescheidener dan we gewend zijn.

Dit boek geeft bouwstenen voor dit nieuwe wervende verhaal, ook om het opkomend populisme en antihumanisme à la Trump en Bolsonaro of de nieuwe autoritaire wereldspelers zoals China een halt toe te roepen met een menswaardig, sociaal en intercultureel zingevend en respectvol verhaal.

Rik Pinxten is emeritus hoogleraar antropologie aan de Universiteit van Gent en verrichtte veldwerk bij de Navajo-indianen in de Verenigde Staten. Hij was voorzitter van het Humanistisch Verbond Vlaanderen en laureaat van de Arkprijs van het Vrije Woord. Hij schreef een reeks boeken en artikelen in verschillende talen over cultuur, religie, opvoeding en intercultureel samenleven.

**** Recensie F.M. Boon voor NBD Biblion, januari 2022

De westerse cultuur bedreigt het voortbestaan van de mensheid door uitputting van bodemschatten, de beïnvloeding van het klimaat, het vergroten van sociale ongelijkheid en het aantasten van de biodiversiteit. Dit hangt nauw samen met ons mens- en wereldbeeld. De Gentse auteur en emeritus-hoogleraar antropologie Rik Pinxten (1947), die voorzitter was van het Humanistisch Verbond Vlaanderen, bespreekt de historie en de essentie van deze zo destructieve houding en bepleit anno nu fundamentele aanpassingen.
We moeten af van hyperindividualisme en ‘vermarkting’ van mens en natuur en op weg naar een nieuw fundamenteel democratisch en ecologisch humanistisch denken en handelen. De auteur houdt ons met zijn boek een verhelderende denkspiegel voor en geeft suggesties hoe op weg te gaan naar mondiaal toekomstbestendig denken en handelen. Een fundamenteel en zinnig pleidooi voor vernieuwing van de mens- en wereldvisie.

**** Recensie Walter Lotens in Uitpers, 28 oktober 2021

De meerwaarde die Pinxten als antropoloog-filosoof aan deze zoektocht bijdraagt zit hem mijns inziens vooral in de lange lijnen in ruimte en tijd die hij in zijn gedachtegang ontwikkelt. …
Met ‘Humanisme in woelige tijden’ zet Pinxten in zekere zin het breed op de context georiënteerd werk van denkers als Jaap Kruithof, Leo Apostel, Hubert Dethier en Ronald Commers verder maar dan met een groot luisterend antropologenoog en –oor, die zeer open zijn voor wat er in die ruime wereld buiten de westerse traditie allemaal te leren valt.

ISBN: 9789463713344

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview

Video