Koo van der Wal

Filosofie en spiritualiteit. Leven en denken vanuit een ideële inspiratie

29,90

Categorie:

ISBN

978 94 6371 305 4

Aantal pagina's

228

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Filosofiegewijs, nr. 10

Categorie:

Beschrijving

We leven in een tijd van schuivende panelen. Ook in religieus en wereldbeschouwelijk opzicht is de werkelijkheid vloeiend geworden. Velen zijn ook daar aan het ‘zweven’ geslagen, losgeraakt van hun traditionele wortels en op zoek naar nieuwe vormen van levensoriëntatie en ‘zingeving’. Die zoektocht naar verdieping van het bestaan wordt vaak met de term ‘spiritualiteit’ aangeduid: een leefwijze die vanuit een visie wordt aangestuurd ofwel leven vanuit een ideële inspiratie.

De filosofie in haar kwaliteit van streven naar wijsheid stond van oudsher in het teken van het ontwikkelen van zo’n spiritueel te noemen levensconcept. Alleen is in de huidige sterk verzakelijkte samenleving de hoofdstroom van de moderne filosofie haar visionaire moment grotendeels kwijtgeraakt en daarvoor zelfs allergisch geworden.

Dit boek vertrekt van de aanname dat we die filosofische koudwatervrees met betrekking tot spiritualiteit en religiositeit nu zo langzamerhand wel voorbij zijn. En dat er goede filosofische redenen zijn om dat visionaire moment van de filosofie in ere te herstellen en opnieuw inspirerende beelden van een goed en vervuld leven te ontwikkelen. Om zo een bijdrage te leveren aan een breed gevoelde behoefte aan levensoriëntatie in een geestelijk schamele tijd.

Koo van der Wal studeerde wijsbegeerte, godsdienstwetenschap en Duitse taal- en letterkunde in Amsterdam en Göttingen. Hij is emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceert onder meer op het gebied van de ethiek, de rechts- en politieke filosofie en de natuur- en milieufilosofie. Eerder verscheen van hem bij Gompel&Svacina: Op zoek naar de ziel van Europa. Een cultuurfilosofische verkenning en De symfonie van de natuur. Tableau van een kleurrijke en creatieve werkelijkheid.

 

Friesch Dagblad, Tjerk de Reus, 24 juli 2021

… zijn nieuwe boek is helder en precies geschreven, is inhoudelijk relevant en mikt op levenswijsheid. Zijn kritische instelling maakt ruimte voor een spirituele levenshouding, waarin besef van menselijke waarde en religieuze verwondering kan opbloeien.

‘De werkelijkheid waarin wij leven draagt diep mysterieuze trekken, wat ons alleen maar bewondering en verwondering kan inboezemen’. Dit alles leidt tot eerbied, het biedt ‘zin’ en brengt ons bij verantwoordelijkheid voor alles wat leeft, maakt Van der wal duidelijk in dit voortreffelijke boek.

 

NBD Biblion, Dr. Taede A. Smedes, 25 augustus 2021

Zeer de moeite waard, goed geschreven, stapsgewijze argumentatie met veel inspirerende voorbeelden uit filosofie en literatuur. Interessant boek voor een breed publiek van zinzoekers en geïnteresseerden in filosofie.

 

NTT Journal for Theology and the Study of Religion 76.2, Wessel Stoker, em. Vrije Universiteit Amsterdam (2022)

Deze breed opgezette studie laat onmiskenbaar zien dat filosofie zonder spiritualiteit tot een kale filosofie wordt die georiënteerd blijft aan een versmald ervarings-en rationaliteitsbegrip. Deze studie is voor de theoloog heel geschikt als inleiding op het gebied van filosofie en spiritualiteit.

 

De uil van Minerva, Jacques De Visscher, 2021 – jaargang 34, nummer 4

Veel hedendaagse ‘filosofie’ is – helaas – niet alleen saai, maar mist ook enige inspiratie. Het betreft vooral de schoolse variant die zich ver houdt van wat ons in de alledaagsheid bezielt. Daartegenover leeft filosofie-in-eigenlijke-zin, samen met spiritualiteit, van verwondering en zou zij daarom met het spirituele een diepe innerlijke verwantschap moeten vertonen. In dit perspectief mogen we zelfs verwachten dat zij, voor een kijk op de dingen in en van de wereld, een manier van leven tot uitdrukking brengt. Dit onderstreept van Koo van der Wal, emeritus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in zijn jongste boek.

 

 

ISBN: 9789463713054

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview