E-BOOK OOP 62 (3)

E-BOOK OOP 62 (3)

17,00

Categorie:

Type

e-book

Aantal pagina's

56

Editie

nieuwe uitgave

Uitvoering

full colour

Reeks

OOP jrg. 62 nr. 3

SKU

EBOOK-OOP62(3)

Categorie:

Beschrijving

Dit product is een digitaal boek in het formaat ePDF met watermerkbeveiliging. Uw e-mailadres wordt op de pagina’s als watermerk opgenomen.
Aangeschafte digitale boeken kunnen door hun aard niet geannuleerd of geretourneerd worden. Het is niet mogelijk om onze digitale boeken te printen. 

Inhoud van dit nummer

Orthoblog: Levering leverde
Anna M.T. Bosman

Volgspot: Zorgen om kinderen met leerstoornissen in het Vlaamse onderwijs
Pol Ghesquière

Communicatieniveau bepalen bij mensen met het syndroom van Down
Inventarisatie en beoordeling van instrumenten
Eline Hornstra, Gerda Pavlis-Maldonado, Johanna H.M. Hovenkamp-Hermelink & Alain D. Dekker

Verschillende facetten van (pre)linguïstische taalontwikkeling zijn bij mensen met downsyndroom (DS) vertraagd of minder ontwikkeld. Dit kan zorgen voor probleemgedrag en moeilijkheden in de communicatie. Passende ondersteunde communicatie is nodig, maar het is niet duidelijk hoe op een laagdrempelige manier een afgewogen keuze kan worden gemaakt. In de verstandelijk gehandicaptenzorg wordt daarom vaak gebruikgemaakt van trial-and-error. Dit literatuuronderzoek inventariseert en evalueert instrumenten voor het bepalen van het communicatieniveau van mensen met downsyndroom. Middels systematisch literatuuronderzoek is gezocht naar artikelen waarin relevante instrumenten worden genoemd. Deze instrumenten zijn beschreven en beoordeeld op basis van zes criteria die zijn opgesteld vanuit de literatuur over specifieke kenmerken bij downsyndroom. De instrumenten zijn beoordeeld op toepasbaarheid bij deze doelgroep. Van de 1480 gevonden artikelen zijn 35 artikelen geanalyseerd, waaruit 23 verschillende instrumenten zijn geïdentificeerd. Van de relevante artikelen zijn onder andere studiepopulatie, doel en gebruikte instrumenten beschreven. Daarnaast zijn per instrument gegevens verzameld over eigenschappen als doelgroep, materiaal, afnameduur, normering, betrouwbaarheid en validiteit. Na beoordeling van de 23 instrumenten op basis van de criteria bleek één instrument te voldoen aan alle zes criteria. Zes instrumenten voldeden aan vijf van de zes criteria. Er is geen instrument gevonden dat specifiek voor mensen met DS is ontwikkeld. De ComVoor lijkt het meest passende instrument. Voor de inzet bij mensen met DS worden aanpassingen aan het instrument wenselijk geacht.

De AUTEZME, een kritische beschouwing
Lysandra M. Podesta & Anna M.T. Bosman

Er bestaan slechts weinig psychometrisch valide instrumenten die bedoeld zijn om autismesymptomen bij kinderen en jongeren snel in kaart te brengen. Vroege erkenning van bestaande problemen en ondersteuning hierbij zijn echter van belang voor het welzijn en de ontwikkeling van deze jeugdigen. De recentelijk verschenen AUTEZME, een vragenlijst voor autisme bij kinderen en jongeren, lijkt met dit doel ontwikkeld. De AUTEZME is ontwikkeld vanuit de empathiserings-systematiseringstheorie van Baron-Cohen. De huidige bijdrage heeft een tweeledig doel. Ten eerste wordt de theoretische en psychometrische kwaliteit van deze nieuwe test onderzocht. De AUTEZME wordt echter ook als voorbeeld gebruikt om vanuit een breder kader te reflecteren op inhoudelijke en psychometrische beperkingen van de huidige (autisme)testpraktijk. We eindigen met enkele aanbevelingen.

Reactie op artikel ‘De AUTEZME’
Evi van der Zee