Filip Vandenberghe

E-BOOK Handboek Personenbelasting 2024

167,50

Categorie:

Type

e-book

Aantal pagina's

1948

Editie

14de, herziene uitgave

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB), nr. 1

SKU

EBOOK-5157

Categorie:

Beschrijving

Dit product is een digitaal boek in het formaat ePDF met watermerkbeveiliging. Uw e-mailadres wordt op de pagina’s als watermerk opgenomen.
Aangeschafte digitale boeken kunnen door hun aard niet geannuleerd of geretourneerd worden. Het is niet mogelijk om onze digitale boeken te printen. 


Het Handboek Personenbelasting is een leidraad door de complexe materie heen van de Belgische personenbelasting. Het naslagwerk richt zich op de eerste plaats tot de professional die zich toelegt op het invullen van de aangifte in de personenbelasting en het oplossen van concrete knelpunten ter zake.

Het werk is stevig onderbouwd. Voortdurend een evenwicht indachtig tussen volledigheid en praktijk, worden relevante parlementaire vragen, rechtspraak en rulings, verwijzingen naar beschikbare online hulpbronnen, wetswijzigingen, circulaires en uitgewerkte voorbeelden in het naslagwerk verwerkt. Zorgvuldige aandacht wordt besteed aan de bronvermelding: met concrete referenties wordt bijkomend opzoekingswerk waar nodig vergemakkelijkt. Steeds meer duiken immers interpretatievragen op, waarop het antwoord niet meteen terug te vinden is in de wettekst.

Het handboek is helder opgebouwd volgens de aangifte in de personenbelasting. Daardoor wordt het de gebruiker mogelijk gemaakt om vlug een antwoord te vinden op de diverse vragen die het invullen van de aangifte elk jaar met zich meebrengt. Bijkomend werden telkens de diverse codes van de aangifte personenbelasting opgenomen om mogelijke verwarring uit te sluiten en het opzoekwerk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Door de toenemende regionalisering van de fiscaliteit focust het handboek op de Vlaamse versie van het aangiftedocument. Vanaf aanslagjaar 2021 wordt de bespreking van de Vlaamse woonfiscaliteit bovendien beperkt tot de regeling zoals die van toepassing is vanaf 2016 tot en met 2019, met name de geïntegreerde woonbonus. Alle bepalingen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan 2016, zijn terug te vinden in de vorige versies van dit handboek.

Deze 14de uitgave is geactualiseerd tot 1 mei 2024.

Filip Vandenberghe is adviseur bij de FOD Financiën en ruim twintig jaar docent fiscaliteit, onder meer aan de VIVES Continue Brugge, postgraduaat Fiscale Wetenschappen en gastdocent aan de Fiscale Hogeschool te Brussel. Via colleges en seminars voor verschillende beroepsverenigingen houdt hij nauwgezet de vinger aan de pols i.v.m. de laatste ontwikkelingen en vragen die bij praktijkmensen leven.

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.