Peer van der Helm

Peer van der Helm

Peer van der Helm is psycholoog en lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden en hoogleraar onderwijs en zorg aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar het leef-, leer- en werkklimaat in en buiten instellingen om kinderen die het in onze samenleving niet getroffen hebben een stem te geven.