In memoriam Huug Van Gompel

In memoriam Huug Van Gompel

Zaterdag 14 november overleed uitgever Huug Van Gompel na een rijk gevulde carrière van niet minder dan 50 jaar in het vak. Meteen verliezen de Lage Landen een van de laatste grote uitgevers van zijn generatie.

Aan zowat alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en Nederland was hij kind aan huis: uitgever Huug Van Gompel. Laat aan om het even welke academicus in de humane wetenschappen met een leeftijd van pakweg 35+ zijn naam vallen, en je hebt veel kans wel een verhaal van herkenning of anekdote te horen.

Een Vlaming charmeert Nederland

Zijn eerste stappen in het vak zette hij als verkoopspromotor bij uitgeverij van In in Lier (1969-1973). Aangetrokken door de coöperatieve gedachte, ging hij in 1974 in Leuven aan de slag bij uitgeverij Acco als ‘hoofd niet-universitair fonds’, sedert 1978 vervolgens als uitgever. Voor Van Gompel uit het Kempense Oud-Turnhout was Nederland een volkomen voor de hand liggende plek om auteurs te acquireren en meteen de Vlaamse afzetmarkt voor educatieve en wetenschappelijke uitgaven uit te breiden.

Geen vanzelfsprekendheid in een tijd van guldens, Belgische franken en douanes die zelfs de bezorging van papieren drukproeven en manuscripten over de grens konden frustreren. Een Vlaamse uitgever die in Nederland ging ondernemen: het was zonder meer ongezien en pionierswerk. Samen met toenmalig uitgeefdirecteur Hubert Van Slambrouck bouwde hij in die jaren tot 1990 Acco uit tot belangrijk producent van cursussen, boeken en tijdschriften voor universitair gebruik.

 

 

 

Idealisme

Omdat hij zijn aanvankelijk idealisme inmiddels onvoldoende tot zijn recht vond komen in de bestaande structuur, besloot Van Gompel in datzelfde jaar een nieuwe uitgeverij op te richten: Garant Uitgevers, eveneens in Leuven, later Antwerpen. Van Slambrouck volgde hem. Garant pakte bij oprichting al onmiddellijk uit met de aankondiging dat najaar van 28 titels en nieuwe reeksen. Daarmee kwam er meteen een einde aan de quasi monopoliepositie van Acco in Vlaanderen op het gebied van het educatief-wetenschappelijke boek. Toen al liet Van Gompel optekenen: “In het domein van het wetenschappelijke boek is er in Vlaanderen nog een heel gat in de markt. Het hele gebied is trouwens volop in expansie, er is eigenlijk plaats voor nòg meer wetenschappelijke uitgevers in Vlaanderen” (GvA, 30 okt. 1990). Een trend die de daaropvolgende jaren inderdaad uitkwam, en die voor Van Gompel finaal zijn bekroning vond in 2018.

 

Gompel&Svacina

Op 31 december 2017 legde hij zijn functie als bestuurder en algemeen directeur van Garant Uitgevers neer, evenals zijn functie van voorzitter van de Raad van Bestuur van zusterbedrijf Maklu Uitgevers. Op 1 februari 2018 heeft hij, samen met voormalig Maklu-uitgever Stephan Svacina de nieuwe uitgeverij Gompel&Svacina opgericht, met publicaties voor studie, wetenschap en professionals. Exact twee jaar na de oprichting pakte de nieuwe uitgeverij uit met het persbericht: ‘200 nieuwe boeken na twee jaar’. De teller stond op het moment van Van Gompels overlijden op een verbluffende 285 nieuwe kwaliteitsuitgaven, en de expansie van de jonge uitgeverij blijft aanhouden.

 

 

Koninklijke Onderscheiding

Huug Van Gompel zette zich onverdroten in  voor de kennisverspreiding ter ondersteuning van zwakkeren en zorgbehoevenden in de samenleving, in het bijzonder mensen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Daarvoor werd hij in 2012 door Koningin Beatrix koninklijk onderscheiden en benoemd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij was een buitengewoon inspirerende, levenslustige en betrokken uitgever. Hij zal erg gemist worden.

Foto’s

  • 30 oktober 1990, ‘Nieuwe Vlaamse uitgeverij’, Gazet van Antwerpen
  • 27 april 2012 Koninklijk onderscheiden
  • februari 2018, oprichting Gompel&Svacina

Lees ook: Literatuur, jaargang 6, 1989, interview