Diane Ruthgeerts

Diane Ruthgeerts

Diane Ruthgeerts werkte als psychotherapeute op een afdeling voor persoonlijkheidsproblematiek van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus in Gent (het huidige Karus), in combinatie met een eigen praktijk. Ze publiceerde bovendien in vaktijdschriften onder meer over de toepassing van Pessopsychotherapie bij mensen met borderline.