Charlotte De Kock

Charlotte De Kock

Charlotte De Kock is onderzoeker in de sociale wetenschappen. Haar focus ligt op de toegankelijkheid van de drughulpverlening voor migranten en etnische minderheden (Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek, Universiteit Gent). Zij coördineerde het MATREMI-onderzoekproject dat zich toespitste op dit thema (DR/84 Belspo).