276R

Wat met belastingen op auteursroyalty’s als ik niet in België woon?

Vraag een terugbetaling aan bij de Belgische belastingdienst met het formulier 276R.

Wanneer u in een ander land dan België belastingen betaalt, bestaat de kans dat uw rechten opnieuw belast zullen worden wanneer u ze daar moet aangeven op de belastingaangifte. Is dit het geval dan kunt u voor de roerende voorheffing (belasting) betaald aan de Belgische staat een volledig of
gedeeltelijke terugbetaling vragen met het formulier 276R.

Binnen de EU, maar ook daarbuiten, bestaan namelijk overeenkomsten waarin landen vastleggen op welke inkomsten zij belasting mogen heffen en op welke niet. Alle EU-landen, maar ook heel wat niet EU-landen, hebben zo’n verdrag met België. De teksten van die verdragen vindt u op de website van de FOD Financiën (Belgisch Ministerie Van Financiën).

Wat moet u doen?
U heeft 5 jaar de tijd om deze terugbetalingsaanvraag in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 1 januari na het jaar waarin u de betaling ontving.

Stap 1: Download het formulier 276R (ook hierna in het document voor u opgenomen).
Stap 2: Vul het land in waar u belastingen betaalt.
Stap 3: Vul de contactgegevens en het ondernemingsnummer in:
BE0688.872.323 van Gompel&Svacina bv.
Stap 4: Vul de munteenheid en uw contact- en bankgegevens in.
Stap 5: Vul de gegevens in m.b.t. de ontvangen rechten.
Stap 6: Ga met het formulier naar uw bevoegde belastingkantoor (dus niet het gemeentehuis of een andere dienst). De ambtenaar zal het formulier vervolledigen, afstempelen en handtekenen.
Stap 7: Wanneer het formulier is ingevuld, afgestempeld en ondertekend, neem dan voor uzelf een kopie.
Stap 8: Stuur het originele formulier (bij voorkeur aangetekend) naar de Belgische belastingdienst op dit adres:
Controle Brussel Buitenland – FINTO – Kruidtuinlaan 50, bus 3424 – 1000 Brussel

 

Download hier het formulier:

Formulier 276R.