Nico van Oudenhoven

Nico van Oudenhoven

Nico van Oudenhoven is mede-oprichter en senior medewerker van International Child Development Initiatives – ICDI, een ngo gevestigd in Leiden, Nederland, die met lokale partners werkt rond onderzoek, beleid, interventie, training en belangenbehartiging, met als doel het verbeteren van de levenskansen en resultaten van kinderen en jongeren die worden blootgesteld aan toxische omgevingen (zie: www.ICDI.nl).