WEBINAR Misbruik van beelden

74,95

Categorie:

Gegevens deelnemer

*
*
*

Categorie:

Beschrijving

Digitale media zijn in een recordtijd de virtuele omgevingen bij uitstek geworden voor communicatie en informatie. Deze technologische ontwikkelingen kunnen echter ook leiden tot misbruik van beelden. 

Zo heeft de niet-consensuele verspreiding van intieme beelden belangrijke negatieve gevolgen. Eveneens kunnen deepfakes en memes haatdragende boodschappen verspreiden. 

  • Hoe moet politie met deze nieuwe realiteit omgaan?
  • En hoe kan ze, op haar beurt, gebruik maken van beelden (bv. videoverhoor, filmen van politieoptreden, bodycam)?

Voorzitter: Dr. Elke Devroe – Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

Moderator: Prof. Dr. Michel Walrave


Webinar

Elke deelnemer krijgt het Cahier Politiestudies nummer 70 ‘Misbruik van beelden’ (Gompel&Svacina uitgevers) enkele dagen voor het webinar per post toegestuurd. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten blootgelegd door een van de gasteditoren van Cahier 70.


Waar?

Live WEBINAR vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen – deelnemers krijgen een link per e-mail toegestuurd, en het Cahier ‘Misbruik van beelden’ enkele dagen voor aanvang van het webinar als documentatie per post.

U volgt zelf comfortabel bij u thuis of op kantoor.

Wanneer?

Dinsdag, 26 maart 2024, 13.30-16.30 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro (incl. 4,95 euro bijdrage in de verzendkosten)

Inbegrepen: 1 exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 70 enkele dagen voor het webinar per post toegestuurd.

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en e-mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie, … indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.

Programma

13.30   Verwelkoming en spelregels Webinar

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45   Voorstelling Cahierwerking, gast-editoren Cahier 70 en dagindeling
Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies 

13.45 – 14.05    Situering van de problematiek en misbruik van beelden in digitaal partnergeweld

Michel Walrave, gewoon hoogleraar digitale media en privacy het Departement Communicatiewetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is er woordvoerder van de onderzoeksgroep MIOS.

Catherine Van de Heyning, substituut-procureur des Konings, docent European Fundamental Rights Law aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen, lid van de onderzoeksgroep Overheid en Recht, lid adviescomité van onafhankelijke experten van de Mensenrechtenraad van de VN.

14.05 – 14.20   Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.20 – 14.40   Digital Forensics: van beeldmateriaal naar bewijs

Thom Snaphaan, senior onderzoeker aan het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht (V&V) van de Avans Hogeschool, postdoctoraal onderzoeker en docent aan het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) van de Universiteit Gent.

Harm van Beek, senior digitaal-forensisch onderzoeker aan het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

  • In deze presentatie wordt ingegaan op beeldmateriaal als bron van bewijs in het kader van strafrechtelijke onderzoeken. In het bijzonder zal de rol van digital forensics, oftewel digitaal-forensisch onderzoek, en de toepassing daarvan door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uiteengezet worden. Ook wordt een aantal relevante actuele ontwikkelingen toegelicht, zoals het toenemend gebruik van (generatieve) artificiële intelligentie.

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.55 – 15.05   Koffiepauze

15.05 – 15.25   Met gezag online. Online schadelijk gedrag, publieke waarden en de politiefunctie

Remco Spithoven, lector Maatschappelijke Veiligheid verbonden aan de hogeschool Saxion. 

  • Het internet biedt legio mogelijkheden voor contact tussen mensen en organisaties. Naast positieve kanten, biedt deze digitale omgeving ook gelegenheid voor schadelijk gedrag. Naast online criminaliteit, zijn ook informatiemanipulatie, digitaal vigilantisme en online haat voorbeelden van menselijk gedrag waar niet alleen andere mensen het slachtoffer van kunnen worden, maar dit ook de samenleving schade toebrengt. De online samenleving kenmerkt zich door een sterke mate van richtingloosheid en instituties worstelen om deze richtingloosheid te begrenzen. Uitgerekend binnen deze context heeft de Nederlandse politie de ambitie uitgesproken om met gezag aanwezig te zijn. Maar in deze ambitie zou de politie niet alleen moeten staan: deze zou moeten resoneren bij elke organisatie en professional in de politiefunctie. In ons betoog zullen wij ingaan op de morele context van de digitale omgeving, de gelegenheid en kenmerken van het internet die bijdragen aan de omvang en impact van online schadelijk gedrag. Daarnaast zullen we ingaan op de potentiële houvast die professionals in de politiefunctie kunnen vinden in publieke waarden en zullen we oproepen tot het gezamenlijk optrekken in het begrenzen van de ongeremde, digitale samenleving.

15.25 – 15.40  Vragen aan de spreker en bespreking stelling

15.40 – 16.00 De filmende maatschappij en de politieambtenaar (ongewild) in de hoofdrol of als figurant. Over nut en onnut van de bodycam

Ronny Saelens, lid-raadsheer a.i. in het Controleorgaan op de politionele informatie (COC), geaffilieerd wetenschappelijk medewerker aan de onderzoeksgroep Law, Science, Technology & Society (LSTS) van de Vrije Universiteit Brussel.

  • In zijn bijdrage onderzoekt de auteur het filmen van politieoptreden door de burger vanuit het perspectief van de politieambtenaar die wordt gefilmd. Is de politieambtenaar louter een instrument die het dwang- geweldsmonopolie van de overheid materialiseert of schuilt achter de politiefunctie ook een natuurlijk persoon met fundamentele rechten en vrijheden?

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

16.15 – 16.30 Enkele kritische bedenkingen en afsluiting. Bespreking van Cahier 70

Michel Walrave, hoofdeditor Cahier 70

Praktisch

Waar?

Live WEBINAR vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen.
U volgt zelf comfortabel bij u thuis of op kantoor.

Wanneer?

Dinsdag 26 maart 2024

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro

Inbegrepen: gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 70 ‘Misbruik van beelden’ (t.w.v. 43,95 euro) per post toegestuurd. Bijdrage in de verzendkosten: 4,95 euro.

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.