Telelogopedie in de praktijk (ONLINE)

 

Telelogopedie in de praktijk (ONLINE)

115,00

Categorie:

Gegevens deelnemer:

*
*
*

Categorie:

Beschrijving

Telegeneeskunde en bij uitbreiding telepraktijk voor andere zorgberoepen wordt steeds vaker toegepast in de dagelijkse praktijk van zorgverstrekkers. Dit geldt ook voor telelogopedie. Deze trend is al enkele decennia aan de gang, de coronapandemie heeft dit proces echter nog aanzienlijk versneld.

Dit congres belicht de mogelijkheden en de beperkingen van telelogopedie in de praktijk. Het schetst de mogelijkheden, de effecten en de toekomst van telelogopedie voor onderzoek en therapie. Daarnaast worden ook de uitdagingen en de opportuniteiten van deze behandelvorm in relatie tot de therapeutische alliantie besproken.

Ervaren therapeuten gaan vervolgens dieper in op de toepassing van telelogopedie bij dyslexie, stotteren, stemstoornissen en afasie.

Dit congres zich tot logopedisten en alle zorgverstrekkers, CLB-medewerkers, leerkrachten onderwijsdeskundigen en beleidsmedewerkers die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van telepraktijk.

 

DIT IS DE INSCHRIJFPAGINA VOOR ONLINE-DEELNAME

(U kunt ook kiezen voor fysieke deelname in ons auditorium in Antwerpen. Daarvoor klikt u hier.)

 

 


Programma

09.30 uur: Inloop en registratie

10.00 uur: Telelogopedie voor onderzoek en therapie: mogelijkheden, effecten en toekomst

Dr. Ronny Boey, PhD logopedie, Universiteit Antwerpen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en gespecialiseerd in stotteren. Voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Telelogopedie maakt gebruik van telecommunicatietechnologie om aan patiënten de nodige zorgen te kunnen bieden. Het in ons land noodgedwongen mogelijk gemaakt aan het begin van de coronapandemie. Het verstrekken van telelogopedie roept heel wat vragen op: is deze vorm van zorgverstrekking werkelijk effectief en van goede kwaliteit? Wanneer wel, wanneer niet? Wat zijn noodzakelijke vereisten? Is er een meerwaarde voor logopedist, patiënten en andere belanghebbenden zoals bij de zorg op school? Op basis van een 200-tal klinisch-wetenschappelijke internationale onderzoeken en op basis van een enquêtestudie bij meer dan 1000 logopedisten wordt op deze vragen een antwoord geboden, geïllustreerd met concrete voorbeelden. Welkom in het gebied dat de mogelijkheden voor logopedisch onderzoek en therapie verruimt.

Vragen en commentaren

10.50 uur: Webbased Behandelen en Therapeutische Alliantie

Prof. Dr. Kurt Eggers, opleidingen logopedie UGent, University of Turku (Finland) en Thomas More. President van de International Fluency Association en ass. editor van Journal of Fluency Disorders.

De kwaliteit van de therapeutische relatie is een variabele die een belangrijke rol speelt in de uitkomst van de logopedische therapie. Logopedisten koppelen deze therapeutische relatie vaak aan de effectiviteit van de behandeling en de vooruitgang van de cliënt terwijl cliënten de therapeutische relatie het meest associëren met de tevredenheid over een behandeling.
Vaak aangehaalde barrières bij webbased behandelen zijn een gebrek aan persoonlijke connectie, oogcontact, het oppikken van non-verbale signalen en technologische uitdagingen. Bij heel wat therapeuten verdwijnt de initiële terughoudendheid echter naarmate de ervaring met het medium toeneemt.
Deze lezing gaat dieper in op de uitdagingen en opportuniteiten van webbased behandelen in relatie tot de therapeutische alliantie.

Vragen en commentaren

11.40 uur: Pauze 

11.55 uur: Dyslexietherapie via telepractice: louter een praktische oplossing of een méérwaarde in functie van effectiviteit van behandeling?

Stefaan Lefevere, Bachelor & Master in de logopedie met een zelfstandige praktijk voor dyslexie en stotteren. Gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Een dyslexiebehandeling dient steeds een zo groot mogelijke effectiviteit na te streven. Deze lezing gaat na of en in welke mate telepractice een bijdrage kan leveren tot de effectiviteit van zowel de diagnostiek als de behandeling. De zwaktes en sterktes van telepractice worden getoetst aan de verschillende kenmerken van behandeling van dyslexie. Het geheel wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Vragen en commentaren

12.45 uur: Wandellunch

13.30 uur: Telelogopedie en stotteren

Dr. Sabine Van Eerdenbrugh, onderzoeker, docent en coördinator van de bachelorproeven aan de opleiding Logopedie-Audiologie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen en gespecialiseerd in stotteren bij jonge kinderen. Lid van het international Lidcombe Program Trainers Consortium.

Covid-19 heeft ons verplicht onze dienstverlening te digitaliseren, ook binnen de stotterbehandeling. Die omschakeling gebeurde abrupt, zonder stil te kunnen staan bij voor- en nadelen, beschikbare evidentie en mogelijkheden. Maar door dit te moeten doen, hebben velen onder ons kunnen proeven van de mogelijkheden en beperkingen.
Welke opties met telelogopedie bestaan er voor stotterbehandeling? We bekijken zowel naar stand-alone programma’s, behandelcomponenten en oefenprogramma’s, als naar real-time opties zoals webcambehandeling. We kijken ook naar de wetenschappelijke evidentie die dit onderbouwt. Ten slotte kijken we naar de voordelen, nadelen en valkuilen.
Deze presentatie geeft meer zicht op mogelijkheden en alternatieven, en zorgt ervoor dat u een beter onderbouwde beslissing kunt nemen voor de behandeling van uw cliënt.

Vragen en commentaren

14.20 uur: Telepraktijk in de logopedische behandeling van stemstoornissen

Prof. Dr. Youri Maryn, klinisch logopedist bij het European Institute for ORL-HNS (Departement NKO en Hoofd- en Halschirurgie, GZA Sint-Augustinus Ziekenhuis, Wilrijk, België). Verbonden aan de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent en de Université Catholique de Louvain.

→ Inne Heylen, logopediste, spraak- en taalpathologe. BuSO Tongelsbos Westerlo en privé-praktijk met specialisaties stem- en taalstoornissen.

Telepraktijk heeft toepassingen in de logopedische behandeling van stemstoornissen.
Tijdens deze presentatie zal er eerst ingegaan worden op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en literatuur, teneinde meer zicht te krijgen op een bredere en internationale context. Vervolgens zal er aan de hand van enkele concrete gevalsbesprekingen worden ingezoomd op de praktische inzetbaarheid en klinische waarde van telepraktijk in de logopedische stembehandeling.

Vragen en commentaren

15.10 uur: Pauze

15.25 uur: Asynchrone telelogopedie als onderdeel binnen afasietherapie

Dr. Katja Batens, logopediste in het Universitair Ziekenhuis van Gent op de dienst neurologie met specialisatie afasie. Bestuurslid van de Paramedic Board of the Belgian Stroke counsil en van Parkinsonzorgwijzer Vlaanderen vzw

Sinds het begin van de Covid-19 pandemie hebben de Vlaamse logopedisten de toepasbaarheid van telelogopedie ontdekt. Eén van de vormen van telelogopedie is asynchrone telelogopedie waarbij de logopedist oefeningen klaarzet voor de patiënt, bijvoorbeeld via een online app, en de patiënt dan zelf kiest wanneer de oefeningen gemaakt worden. Er steeds meer evidentie dat deze vorm van therapie zowel haalbaar als effectief is bij de behandeling van afasiepatiënten. Tijdens deze voordracht worden de beïnvloedende factoren om asynchrone telelogopedie te implementeren in de klinisch praktijk besproken.

Vragen en commentaren

16.15 uur: Netwerkborrel

16.45 uur: Einde


Praktisch

Waar?

ONLINE, live bij u thuis of op kantoor te volgen.

U ontvangt enkel dagen voor aanvang alle inloggegevens per e-mail.

(U kunt ook kiezen voor fysieke deelname in ons auditorium in Antwerpen: daarvoor gaat u naar de volgende inschrijfpagina: klik hier)

Wanneer?

Dinsdag, 26 oktober, 09.30 uur – 16.00 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: € 115, incl. 21% btw

Inbegrepen: syllabus (digitaal), nascholingsgetuigschrift

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per email of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.

Programma

09.30 uur: Inloop en registratie

10.00 uur: Telelogopedie voor onderzoek en therapie: mogelijkheden, effecten en toekomst

→ Dr. Ronny Boey, PhD logopedie, Universiteit Antwerpen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en gespecialiseerd in stotteren. Voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Telelogopedie maakt gebruik van telecommunicatietechnologie om aan patiënten de nodige zorgen te kunnen bieden. Het in ons land noodgedwongen mogelijk gemaakt aan het begin van de coronapandemie. Het verstrekken van telelogopedie roept heel wat vragen op: is deze vorm van zorgverstrekking werkelijk effectief en van goede kwaliteit? Wanneer wel, wanneer niet? Wat zijn noodzakelijke vereisten? Is er een meerwaarde voor logopedist, patiënten en andere belanghebbenden zoals bij de zorg op school? Op basis van een 200-tal klinisch-wetenschappelijke internationale onderzoeken en op basis van een enquêtestudie bij meer dan 1000 logopedisten wordt op deze vragen een antwoord geboden, geïllustreerd met concrete voorbeelden. Welkom in het gebied dat de mogelijkheden voor logopedisch onderzoek en therapie verruimt.

Vragen en commentaren

10.50 uur: Webbased Behandelen en Therapeutische Alliantie

→ Prof. Dr. Kurt Eggers, opleidingen logopedie UGent, University of Turku (Finland) en Thomas More. President van de International Fluency Association en ass. editor van Journal of Fluency Disorders.

De kwaliteit van de therapeutische relatie is een variabele die een belangrijke rol speelt in de uitkomst van de logopedische therapie. Logopedisten koppelen deze therapeutische relatie vaak aan de effectiviteit van de behandeling en de vooruitgang van de cliënt terwijl cliënten de therapeutische relatie het meest associëren met de tevredenheid over een behandeling.
Vaak aangehaalde barrières bij webbased behandelen zijn een gebrek aan persoonlijke connectie, oogcontact, het oppikken van non-verbale signalen en technologische uitdagingen. Bij heel wat therapeuten verdwijnt de initiële terughoudendheid echter naarmate de ervaring met het medium toeneemt.
Deze lezing gaat dieper in op de uitdagingen en opportuniteiten van webbased behandelen in relatie tot de therapeutische alliantie.

Vragen en commentaren

11.40 uur: Pauze 

11.55 uur: Dyslexietherapie via telepractice: louter een praktische oplossing of een méérwaarde in functie van effectiviteit van behandeling?

→ Stefaan Lefevere, Bachelor & Master in de logopedie met een zelfstandige praktijk voor dyslexie en stotteren. Gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Een dyslexiebehandeling dient steeds een zo groot mogelijke effectiviteit na te streven. Deze lezing gaat na of en in welke mate telepractice een bijdrage kan leveren tot de effectiviteit van zowel de diagnostiek als de behandeling. De zwaktes en sterktes van telepractice worden getoetst aan de verschillende kenmerken van behandeling van dyslexie. Het geheel wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Vragen en commentaren

12.45 uur: Wandellunch

13.30 uur: Telelogopedie en Stotteren

→ Dr. Sabine Van Eerdenbrugh, onderzoeker, docent en coördinator van de bachelorproeven aan de opleiding Logopedie-Audiologie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen en gespecialiseerd in stotteren bij jonge kinderen. Lid van het international Lidcombe Program Trainers Consortium.

Covid-19 heeft ons verplicht onze dienstverlening te digitaliseren, ook binnen de stotterbehandeling. Die omschakeling gebeurde abrupt, zonder stil te kunnen staan bij voor- en nadelen, beschikbare evidentie en mogelijkheden. Maar door dit te moeten doen, hebben velen onder ons kunnen proeven van de mogelijkheden en beperkingen.
Welke opties met telelogopedie bestaan er voor stotterbehandeling? We bekijken zowel naar stand-alone programma’s, behandelcomponenten en oefenprogramma’s, als naar real-time opties zoals webcambehandeling. We kijken ook naar de wetenschappelijke evidentie die dit onderbouwt. Ten slotte kijken we naar de voordelen, nadelen en valkuilen.
Deze presentatie geeft meer zicht op mogelijkheden en alternatieven, en zorgt ervoor dat u een beter onderbouwde beslissing kunt nemen voor de behandeling van uw cliënt.

Vragen en commentaren

14.20 uur: Telepraktijk in de logopedische behandeling van stemstoornissen

→ Prof. Dr. Youri Maryn, klinisch logopedist bij het European Institute for ORL-HNS (Departement NKO en Hoofd- en Halschirurgie, GZA Sint-Augustinus Ziekenhuis, Wilrijk, België). Verbonden aan de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent en de Université Catholique de Louvain.

→ Inne Heylen, logopediste, spraak- en taalpathologe. BuSO Tongelsbos Westerlo en privé-praktijk met specialisaties stem- en taalstoornissen.

Telepraktijk heeft toepassingen in de logopedische behandeling van stemstoornissen.
Tijdens deze presentatie zal er eerst ingegaan worden op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en literatuur, teneinde meer zicht te krijgen op een bredere en internationale context. Vervolgens zal er aan de hand van enkele concrete gevalsbesprekingen worden ingezoomd op de praktische inzetbaarheid en klinische waarde van telepraktijk in de logopedische stembehandeling.

Vragen en commentaren

15.10 uur: Pauze

15.25 uur: Asynchrone telelogopedie als onderdeel binnen afasietherapie

→ Dr. Katja Batens, logopediste in het Universitair Ziekenhuis van Gent op de dienst neurologie met specialisatie afasie. Bestuurslid van de Paramedic Board of the Belgian Stroke counsil en van Parkinsonzorgwijzer Vlaanderen vzw

Sinds het begin van de Covid-19 pandemie hebben de Vlaamse logopedisten de toepasbaarheid van telelogopedie ontdekt. Eén van de vormen van telelogopedie is asynchrone telelogopedie waarbij de logopedist oefeningen klaarzet voor de patiënt, bijvoorbeeld via een online app, en de patiënt dan zelf kiest wanneer de oefeningen gemaakt worden. Er steeds meer evidentie dat deze vorm van therapie zowel haalbaar als effectief is bij de behandeling van afasiepatiënten. Tijdens deze voordracht worden de beïnvloedende factoren om asynchrone telelogopedie te implementeren in de klinisch praktijk besproken.

Vragen en commentaren

16.15 uur: Netwerkborrel

16.45 uur: Einde

Praktisch

Waar?

U volgt het congres ONLINE.

Enkele dagen voor begin van het congres, ontvangt u alle inloggegevens per e-mail.

Wanneer?

Dinsdag, 26 oktober, 09.30 uur – 16.00 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: € 115, incl. 21% btw

Inbegrepen: digitale syllabus, nascholingsgetuigschrift.

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per email of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.