Taalstimulering bij anderstalige nieuwkomers in een Nederlands-meertalige maatschappij

Taalstimulering bij anderstalige nieuwkomers in een Nederlands-meertalige maatschappij

49,00

Voornaam deelnemer

Achternaam deelnemer

E-mailadres deelnemer


Categorie:
  • Beschrijving
  • Programma
  • Praktisch

Beschrijving

Sana vzw – Vereniging voor Welzijn & Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u van harte uit op de masterclass

Taalstimulering bij anderstalige nieuwkomers
in een Nederlands-meertalige maatschappij

Wetenschappelijk advies: Dr. Louis Heylen (Universiteit Antwerpen)

Politieke onstabiliteit en vele andere redenen doen mensen hun huis en hun land verlaten en andere oorden opzoeken. Het aantal inwoners van vreemde herkomst neemt dag na dag toe in de Lage Landen. In steden en dorpen is een bonte mix van burgers met verschillende culturen en talen aanwezig.

De veranderingen in de maatschappij vallen uiteraard ook op scholen op. De diversiteit in de toestroom van anderstalige leerlingen is op korte tijd sterk gestegen. Een groeiend aantal leerlingen in het onderwijs blijkt thuis een andere taal te spreken dan het Nederlands.

De lezingen van deze masterclass zoomen in op twee erg belangrijke aspecten: enerzijds het stimuleren van het Nederlands bij nieuwkomers en anderzijds de plaats van hun thuistalen in de scholen en de meertalige maatschappij.

Programma

13.00 uur: Inloop en registratie

13.30 uur: Taalverwerving en taalstimulering bij anderstalige nieuwkomers – Ellen Smits

Hoe is het voor anderstalige nieuwkomers om in een vreemde taal naar school te gaan? Hoe verloopt hun taalontwikkeling en hoe stimuleer je hun Nederlands zo goed mogelijk in de beginperiode en daarna? Het antwoord is af te leiden uit wetenschappelijk onderzoek en concrete voorbeelden. Zo komen we tot heldere didactische principes en tips om het taalleren van anderstalige nieuwkomers krachtig vorm te geven.

Vragen

(Ellen Smits studeerde Germaanse talen. Ze werkte onder meer in de kinderopvang in Brussel en begeleidt nu scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs inzake taalverwerving, taalstimulering en meertaligheid. Ze is verbonden aan het CTO – Centrum voor Taal & Onderwijs van de KU Leuven.)

14.45 uur: Van een eentalige naar een meertalige maatschappij: hoe positief omgaan met meertaligheid op school en daarbuiten? – Nane Mertens

De vraag rijst uiteraard hoe scholen, maar ook hoe wij als maatschappij, kunnen omgaan met de talige diversiteit die ons omringt. Vormen thuistalen een hinderpaal om Nederlands te leren? Wat zijn de gevolgen als thuistalen verboden worden? Kan de thuistaal een opstap zijn naar leren? Er zijn sterk gefundeerde antwoorden op deze vragen.

Vragen

(Nane Mertens is master in de taal- en letterkunde en volgde een opleiding journalistiek. Ze werkte als onderzoekster aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Nu is ze verbonden aan het CTO – Centrum voor Taal & Onderwijs van deze universiteit, met focus op omgaan met meertaligheid in het basisonderwijs, de buitenschoolse sector en vrijetijdsorganisaties, onder meer binnen een project van ONA – Onderwijsnetwerk Antwerpen.)

16.00 uur: Netwerkborrel

16.30 uur: Einde

Praktisch

Datum:
Woensdag, 22 mei 2019, 13.00 uur – 16.30 uur

Locatie:
De Stroming
Nationalestraat 111
B-2000 Antwerpen

Parkeren: Waalse kaai / Vlaamse kaai (gratis) – Cammerpoorte (betalend) – Groenplaats (betalend)
Trein: Antwerpen-Centraal
Tram: Halte Sint-Andries

Deelname:
49, incl. 21% btw
Inbegrepen: opleidingscertificaat, syllabus, koffie, fris, borrel