https://assoass.global

Studiemiddag ‘De nieuwe Vlaamse Woninghuur’

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

Studiemiddag ‘De nieuwe Vlaamse Woninghuur’

223,85

Voornaam deelnemer

Achternaam deelnemer

E-mailadres deelnemer

Welke locatie verkiest u?


Categorie:
 • Beschrijving
 • Programma
 • Praktisch

Beschrijving

Nieuw Notarieel Kwartaalschrift – NNK
Unie Vlaamse Syndici – UVS
&
Gompel&Svacina uitgevers

nodigen u uit op de studiedag

De nieuwe Vlaamse Woninghuur

met

Dirk Meulemans – Astrid Clabots – Jan Kamoen – Benoit Stockman
Isabelle Suy – Veerle Van de Keere – Isis Vermander


Bij de Zesde Staatshervorming werd een belangrijk deel van de huurwetgeving geregionaliseerd, waaronder de huur van woningen. Voor het Vlaams gewest werd eind 2018 een eigen en volledig nieuwe regeling inzake Woninghuur uitgevaardigd.

Op deze studienamiddag worden het Vlaams Woninghuurdecreet (Decreet Vlaams Parlement van 9 november 2018) en al de uitvoeringsmaatregelen (onder meer het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018) op een overzichtelijke, grondige en praktijkgerichte wijze besproken.

Alle belangrijke nieuwigheden inzake de verhuring van een woning-hoofdverblijfplaats komen aan bod.

De studiedag geeft een thematische bespreking (en geen artikelsgewijze) bespreking van:

 • toepassingsgebied,
 • duur van de huur, opzeggingsmogelijkheden en einde van de huur,
 • relationele aspecten van de huur: medehuur door gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden,
 • overdracht van huur en onderhuur,
 • verkoop van het verhuurde goed,
 • verhuring van het gehypothekeerde goed,
 • financiële aspecten van de huur: huurprijs, kosten en lasten en huurwaarborg,
 • woonkwaliteitsnormen,
 • onderhoud en herstelling van het gehuurde goed,
 • verplichtingen van verhuurder en huurder,
 • procedurele aspecten van de huur.

Op de studiemiddag worden ook een model van een onderhandse woninghuurovereenkomst van negen jaar en een model van een notariële woninghuurovereenkomst van lange duur voorgesteld en toegelicht. Bij elk deelonderwerp wordt kort de vergelijking gemaakt met de federale Woninghuurwet. Er wordt bij elk deelonderwerp ook aangeven of er al dan niet kan worden afgeweken van de wettelijke regeling.

Op het einde van de studiemiddag wordt kort stilgestaan bij de verhuring van studentenkamers en vakantiewoningen.


Doelgroep

Al wie beroepshalve met het sluiten van woninghuurovereenkomsten te maken heeft: (kandidaat-)notarissen, notariële juristen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, vrederechters, rechters bij de rechtbank van eerste aanleg, vastgoedmakelaars en rentmeesters, landmeters, bankjuristen inzake hypothecair krediet, verzekeringsjuristen inzake brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen.


Voorzitterschap

 • Prof. dr. Luc Weyts, emeritus buitengewoon hoogleraar Contracten- en Vennootschapsrecht, KU Leuven, ere-notaris (14 mei, Rillaar)
 • Prof. dr. Herman Cousy, emeritus gewoon hoogleraar Handels- en Verzekeringsrecht, KU Leuven (23 mei, Blankenberge)

Sprekers

 • Astrid Clabots, advocaat te Hasselt en Oostende (Clabots Advocaten)
 • Jan Kamoen, voorzitter van de vrederechters en rechters bij de politierechtbanken Oost-Vlaanderen, docent Vastgoedrecht HoGent
 • Dirk Meulemans, docent Beurs- en Effectenrecht KU Leuven (Campus Brussel), docent Vastgoedrecht HoGent
 • Benoit Stockman, juridisch adviseur inzake vastgoedbeheer
 • Isabelle Suy, advocaat te Dendermonde (Synergylaw)
 • Veerle Van de Keere, advocaat te Roeselare (Emergo Advocaten)
 • Isis Vermander, notaris te Wuustwezel

 

Programma

12.15 uur: Onthaal met broodjes

13.00 uur: Eerste sessie

 • Algemene situering en krachtlijnen. Toepassing in de tijd van de nieuwe regeling
 • Toepassingsgebied van de nieuwe regeling inzake woninghuur
 • Duur van de huur: de vier types van woninghuurovereenkomsten
 • De vorm van de woninghuurovereenkomst
 • De verplichte vermeldingen in de woninghuurovereenkomst en de vulgariserende toelichting
 • De registratie van de woninghuurovereenkomst. De overschrijving op het kantoor Rechtszekerheid van de woninghuurovereenkomst van lange duur
 • De opzeggingsvergoedingsmogelijkheden voor de verhuurder en voor de huurder
 • De verlenging wegens buitengewone omstandigheden
 • Andere beëindigingsgronden van een woninghuurovereenkomst
 • De aanstelling van een curator bij niet-ontruiming
 • De verderzetting van de huur door één of meerdere erfgenamen
 • De medehuur: gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden
 • Overdracht van huur en onderhuur
 • Verkoop van het verhuurde goed. Tegenwerpelijkheid van de lopende huur aan de koper
 • Verhuring van het gehypothekeerde goed. Tegenwerpelijkheid van de huur aan de bank (de hypothecaire schuldeiser)

15.40 uur: Koffiepauze

16.00 uur: Tweede sessie

 • De huurprijs en de kosten en lasten: publiciteit, vaststelling en herziening
 • De indexatie van de huurprijs
 • De huurwaarborg
 • De staat van het gehuurde goed. De Woonkwaliteitsnormen. De renovatiehuurovereenkomst
 • De plaatsbeschrijving. De leveringsplicht van de verhuurder. Onderhoud en hertelling van het gehuurde goed tijdens de huur. De teruggaveplicht van de huurder
 • De vrijwaring voor uitwinning. De vrijwaring voor verborgen gebreken.
 • De aansprakelijkheid van de huurder voor brand, waterschade en huisgenoten. Verplichte en nuttige verzekeringen
 • Het opstellen van een onderhandse of notariële woninghuurovereenkomst
 • Procedurele aspecten inzake woninghuur. Geen arbitragebeding. Bevoegde rechter. Rechtspleging. Verzoening. Uithuiszetting.
 • De verhuring van studentenkamers: een summiere kennismaking
 • De verhuring van vakantiewoningen: toepasselijke wetgeving
 • Besluit door de Voorzitter

18.15 uur: Einde

Praktisch

Wanneer:
Maandag 9 september 2019, Floreal, Koning Albertlaan 59, B-8370 Blankenberge (gratis parkeerplaats)
OF
Woensdag 11 september 2019, ’t Rietlaer, Langestraat 34, B-3202 Rillaar (gratis parkeerplaats)

Deelnameprijs:

€ 185,- + btw (€ 223,85 btw inbegrepen)

 • korting 15% voor NNK-abonnees: stuur een mail naar info@gompel-svacina.be voor uw kortingscode
 • korting voor UVS-leden: stuur een mail naar voorzitter@uvsyndici.be voor uw kortingscode

Inbegrepen: broodjesbuffet, koffiepauze, verzorgde syllabus en opleidingscertificaat

Accreditatie:

 • Landmeters-experten: 4 uur erkend
 • Vastgoedmakelaars BIV: 5 uur erkend
 • Notariaat: 4,5 uur erkend (nr. 18/29884)
 • IGO in aanvraag
find out indian tubekitty