Studiemiddag Cahiers Politiestudies ‘De essentie van politiewerk’

Studiemiddag Cahiers Politiestudies ‘De essentie van politiewerk’

70,00

Voornaam deelnemer

Achternaam deelnemer

E-mailadres deelnemer


Categorie:
  • Beschrijving
  • Programma
  • Praktisch

Beschrijving

Studiemiddag Cahiers Politiestudies:

De essentie van politiewerk

De Cahiers Politiestudies namen een start in 2006. Intussen zijn er niet minder dan vijftig nummers van de persen gerold. Het editorial board van het tijdschrift wilde deze gelegenheid niet ongemerkt voorbij laten gaan en stelde een feestnummer samen in samenwerking met tal van auteurs.

Tijdens de studienamiddag stellen een aantal van deze auteurs hun bijdrage voor met nadrukkelijk de centrale vraag in het achterhoofd: “In welke mate hebben deze evoluties nu al dan niet een impact gehad op de essentie van het politiewerk?” James Q. Wilson (1968) sprak over handling the situation; Michael Banton (1964) maakte het onderscheid tussen law officers en peace officers; Egon Bittner (1970) sprak over politiewerk als het stoppen van something-that-ought-not-to-be-happening-and-about-which-someone-had-better-done-something-now.

Wat zijn thans functies van de politie? Welke achtergronden zijn van belang? Wat zijn huidige praktijken? Wat zijn mogelijke rolmodellen? Tijdens de studiemiddag zullen auteurs hun visie te kennen geven en hun licht laten schijnen op de essentie van het politiewerk.

Programma

13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur: Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter
Elke Devroe, doctor in de Criminologie, hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.40 uur:  De schaalgrootte van de politie doet er weinig toe
Paul Ponsaers, emeritus hoogleraar Criminologie, UGent

14.05 uur: Markante evoluties bij politie- en strafvorderingswerk
Frank Schuermans, lid van het Controleorgaan op de politionele informatie, lid van de Gegevensbeschermingsautoriteit, adv-gen. in Gent en praktijkassistent UGent (IRCP)

14.30 uur: Digitalisering brengt politie dichter bij de essentie van een gemeenschapsgerichte politiezorg
Marleen Easton, hoofddocent, vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, UGent

14.45 uur: Pauze met koffie en thee

15.20 uur: Een politieverhoor is geen koffiekransje
Marc Bockstaele, (ere)hoofdcommissaris federale gerechtelijke politie, België

15.45 uur: De toekomst van de politie: big data policing en de lessen uit het verleden
Wim Hardyns, professor, vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, UGent

16.10 uur: Afsluiting
Lodewijk Gunther Moor, secretaris van de Stichting Maatschappij en Veiligheid in Den Haag

16.15 uur: Informele borrel

Praktisch

Datum:
Dinsdag 19 maart 2019, 13.00 uur – 16.15 uur

Locatie:
CC Ter Vesten
Gravenplein 2
B-9120 Beveren (ruime gratis parkeergelegenheid)

Deelname:
€ 70 (inbegrepen: Politiecahier nr. 50 ‘De essentie van politiewerk’ (ter waarde van € 35), aanwezigheidscertificaat, koffie en borrel)


Inschrijven kan via deze pagina.

Inschrijven met bestelbon? Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Geef daarin duidelijk aan: naam van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van het evenement. U kunt zich steeds door een collega laten vervangen.