https://assoass.global

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior – ABO 2020

52,00


Omvang

4 nummers per jaar

Aantal pagina's

ca. 32 blz. per nummer

SKU

ABO-senior-2020

 • Beschrijving
 • Abonneren

Beschrijving

Verschijnt midden maart

Senior – Tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg

Het tijdschrift richt zich tot Nederland en Nederlandstalig België.

‘Senior’ biedt bijdragen aan die het brede gamma van belangrijke aandachtspunten voor een kwaliteitsvolle ouderenzorg belichten.

‘Senior’ richt zich in de eerste plaats tot professionele hulpverleners: artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesi/fysiotherapeuten, psychologen, animatoren, zorgkundigen, diëtisten, therapeuten en alle anderen die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen. Maar daarnaast zal ook iedereen die beleidsmatig hiermee bezig is, in het tijdschrift de nodige en nuttige informatie vinden. Ook de senioren zelf en hun naaste familieleden zullen zich aangesproken weten.

Komende onderwerpen

 • Rouwbegeleiding
 • Aandachtspunten voor kwaliteit in de ouderenzorg
 • Warme zorg voor mensen met dementie in het woonzorgcentrum
 • Seksuele dienstverlening
 • Vergeetachtigheid
 • Milde cognitieve stoornis
 • Mondzorg
 • Pesten tussen bewoners van een WZC
 • Thuiszorg in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen
 • Wat moeten student-verpleegkundigen zeker meemaken in hun opleiding
 • Inspraak en participatie van bewoners in een WZC
 • Professional organizer

Kernredactie
Luc Van de Ven MA (hoofdredacteur)
Dr.  Lies Van Assche (redactiesecretaris)
Prof. dr. Jos Tournoy
Johan Vancoillie MA
Dr. Kim Van Ballaer
Dr. Yolande Kuin


Abonneren
Gompel&Svacina Abonneeservice
Postbus 105, NL-2400 AC Alphen aan den Rijn
Tel. NL: 0031 (0)172476085
Tel. BE: 0032 (0)25888745
E-mail: senior@Spabonneeservice.nl

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar: maart – juni – september – december. Abonneren kan door een e-mail te sturen naar senior@Spabonneeservice.nl, met vermelding senior + jaar. U ontvangt daarna een factuur. Bestaande abonnees krijgen jaarlijks automatisch een uitnodiging tot betaling toegezonden. Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en gelden voor de lopende jaargang (m.i.v. de reeds verschenen nummers van die jaargang). Daarna wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd. Opzeggingen moeten uiterlijk in oktober aan de uitgever worden meegedeeld.

Abonnementsprijs voor één jaargang:
− particulieren (persoonlijke rekening én verzendadres): € 52
− studenten (<26 jaar): € 45 (kopie van studentenkaart meezenden)
− instellingen (professioneel: zakelijke profit en non-profit, organisaties, bedrijven): € 65 (vanaf 2 instellingenabonnementen: € 60 per abonnement op zelfde adres)
Een los nummer kost € 18.

Een abonnement aanvragen kan via senior@spabonneeservice.nl of door het formulier in te vullen via de bovenstaande knop ‘Abonneren’.
Een los nummer bestellen kan eveneens via senior@spabonneeservice.nl.

Abonneren

find out indian tubekitty