Respectvol communiceren met ouderen – In-company opleiding

750,00

Categorie:

Categorie:

Beschrijving

Deze in-company opleiding wordt gegeven op uw eigen locatie. Zo is er geen tijdsverlies door extra verplaatsing voor uw medewerkers.

De ideale groepsomvang bedraagt circa 10 à 20 deelnemers.


Beschrijving 

Respectvol communiceren met ouderen

Ouderen vragen respect en wensen als volwassenen aangesproken en behandeld te worden. Hoe kunnen begeleiders, hulp- en zorgverleners en andere betrokkenen het beste met hen praten en omgaan? Kunnen ze zich inleven in een wereld die niet de hunne is; kunnen ze geduld en tijd opbrengen; kunnen ze hen respecteren ondanks hun onvolmaaktheden en beperkingen?

Deze voordracht focust op ‘communicatie’ als wezenlijk kenmerk van iemands persoonlijkheid en als omgangsvorm van ons allen met ouderen, want respectvol communiceren is de spiegel van een respectvolle omgang.

Het uitgangspunt in de communicatie met ouderen moet altijd blijven: vooral mèt hen praten en niet alleen over hen, in het besef dat hun wereld kleiner en eenzamer wordt. Een wereld die ooit ook de onze wordt. Een goede basishouding en het gebruik van de juiste luister- en spreektechnieken vormen de kern van deze uiteenzetting. Een aantal methodes die de communicatie met ouderen bevorderen komen eveneens aan bod.

De voordracht focust op communiceren met ouderen met een normaal verouderingsproces maar kan ook uitgebreid worden naar ouderen met specifieke beperkingen als dementie, verwardheid, een niet-aangeboren hersenletsel…

De voordracht sluit af met een aantal handvatten die dagelijks en in alle situaties in de communicatie met ouderen toegepast kunnen worden. (duur van de voordracht, vragenronde inbegrepen 90 min.)

Een vervolg op deze voordracht onder de vorm van workshop voor groepen van 10 tot 20 deelnemers is eveneens mogelijk (duur 2 uur).

Spreker

Louis Heylen, em. prof. dr. UGent, postdoctoraal onderzoeker UA, logopedist en dr. in de medische wetenschappen, voormalig hoofd dienst logopedie Turnhout en directeur van de revalidatiecentra voor kinderen en jongeren van Turnhout, Zuiderkempen en Mechelen en van het revalidatiecentrum voor niet-aangeboren hersenletsels (NAH) van Turnhout. Is momenteel bestuurder bij diverse sociale, culturele en onderwijsorganisaties.

Prijs

Inbegrepen: sprekershonorarium, documentatiemateriaal voor elke deelnemer: het boek ‘Respectvol communiceren met ouderen’ (maximaal 20 exemplaren), verschenen in de reeks Senioren in de maatschappij. Exclusief verplaatsingskosten (kilometervergoeding).

Boeking

Contacteer Gompel&Svacina bv voor beschikbare data en boekingen.

E-mail: info@gompel-svacina.eu

Tel: +32 (0) 486 44 96 18