Online studiemiddag ‘Europese politiesamenwerking’

Online studiemiddag ‘Europese politiesamenwerking’

65,00

Categorie:

Gegevens deelnemer:

*
*
*

Categorie:

Beschrijving

Omdat problemen gemakkelijk over grenzen heen stromen, bestaat er in de Europese ruimte inmiddels een groot aantal maatregelen ter versterking van de grensoverschrijdende aanpak. Conform de aard van de Europese Unie zoeken deze maatregelen een balans tussen de activiteiten van lidstaten en het Europese niveau.

Daarnaast hebben deze maatregelen zich te verhouden tot het lokale niveau. Dat is immers de schaal waar de politie in grote mate haar verankering kent.
Europese politiesamenwerking is al met al het zoeken naar de goede samenhang tussen de verschillende schaalniveaus, die tegelijkertijd vanuit een eigen perspectief werken .

De centrale vraag in dit webinar is hoe die Europese samenwerking – als een leerstuk van multi-level governance – vandaag gestalte krijgt.

Dit wordt uitgewerkt aan de hand van vragen als:

 • Helpt Europese regelgeving bij een betere samenwerking tussen politiekorpsen, bijvoorbeeld in Euregio’s en ter deling van informatie?
 • Welke uitdagingen zijn er vandaag met betrekking tot samenwerking?
 • Hoe succesvol is de samenwerking tussen de Europese instituties Europol en Frontex en nationale en lokale politiekorpsen?
 • In welke mate vindt Europese politiesamenwerking buiten de Europese Unie plaats, zoals in derde landen en in vredesmissies?
 • Ontstaat er door Europese samenwerking een gedeelde opvatting over operationele concepten en over de aard van het politievak?

Waar?

Live WEBINAR vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen
U volgt zelf comfortabel bij u thuis of op kantoor.
Deelnemers krijgen een link per e-mail toegestuurd en ontvangen het Cahier ‘Europese politiesamenwerking’ als documentatie per post.
U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Ter afsluiting wordt een korte samenvatting gegeven van de studiemiddag en worden pistes voor de toekomst aangereikt door een ervaringsdeskundige uit de politiepraktijk.

Wanneer?

Donderdag, 20 mei 2021

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest en exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 59 ‘Europese politiesamenwerking’ per post toegestuurd

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.

 

Programma

13.30 Verwelkoming en spelregels Webinar
Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 Inleiding op het thema, voorstelling gasteditoren Cahier ‘Europese politiesamenwerking’ (Cahier 59) en dagindeling
Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 – 14.05 “Vangnet, netwerk of korps? Hoe de Europese politie samenwerking te begrijpen?”
Timo Kansil, Waarnemend directeur operatiën van het Korps Nationale Politie, Nederland

 • Deze lezing gaat in op verschillende politiek-bestuurlijke beelden van Europese politiesamenwerking die van grote invloed zijn op operationele zaken zoals informatie-uitwisseling tussen landen, internationale onderzoeken en de taken van Europol.
 • 14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

14.20 – 14.40 “Nieuwste tendensen inzake internationale politiesamenwerking in Europa”
Prof. dr. Gert Vermeulen, Hoogleraar, Faculty of Law and Criminology, Department of Criminology, Criminal Law and Social Law, IRCP UGent

 • De internationale politiesamenwerking in Europa is aan een doorstart bezig, te midden van de uitdagingen van vandaag: elektronische bewijsgaring, dataretentie, big data, en samenwerking met private partners. De spreker houdt deze evoluties kritisch tegen het licht, met bijzondere aandacht voor de rol en groeiende operationaliteit van Europol, die met de in december 2020 voorgestelde aanpassing van de Europol-verordening mogelijk nog verder wordt versterkt.”
 • 14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

14.55 – 15.05 Pauze

15.05 – 15.25 “Nieuwe evoluties in de internationale politiesamenwerking en hun invloed op het concrete politiewerk”
Peter De Buysscher, Eerste hoofdcommissaris, Directeur van de directie van de internationale politiesamenwerking van de Belgische federale politie (CGI)

 • Internationale politiesamenwerking is een kerncompetentie voor het politiewerk geworden. Deze samenwerking is onderhevig aan constante evoluties, zowel op een nationaal als op een Europees niveau. De internationale signaleringen worden continu geoptimaliseerd net als de mogelijkheden van de internationale informatie-uitwisseling, en deze vorm van samenwerking kan steeds dichter ‘op het terrein’ worden uitgevoerd. Een op til staand nieuw Benelux-politieverdrag, de Brexit en nieuwe Europese initiatieven hebben allen hun invloed op het concreet grensoverschrijdend politiewerk.
 • 15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

15.40 – 16.00 Catch me if you can. Europol en de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme: Internationale politiesamenwerking vandaag en morgen”
Catherine de Bolle, directeur Europol

 • Europol werd geboren in 2000 in navolging van de European Drugs Unit. Sinds 2010 is Europol een Europees agentschap. Als de Europese Politiedienst heeft Europol zich ontwikkeld tot de grootste speler op het gebied van politionele informatie-uitwisseling en criminele analyse binnen Europa maar ook buiten de Europese grenzen. In 2020, werden meer dan 1 260 000 berichten verstuurd via Europols secure communicatiesysteem Siena. Europol heeft een uniek wettelijk kader gefocust op het bieden van steun aan nationale diensten doch is er vier jaar na de laatste wijzigingen al opnieuw nood aan wijzigingen in het wettelijk kader. Het crimineel landschap evolueert, de politionele aanpak evolueert evenals de behoeften van gegevensverwerking, wat wijzigingen van het wettelijk kader dan ook noodzakelijk maken.
 • 16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

16.15 – 16.30 Samenvatting en afsluiting  
Peter De Buysscher, gasteditor Cahier 59

Praktisch

Waar?

Live WEBINAR vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen.
U volgt zelf comfortabel bij u thuis of op kantoor.

Wanneer?

Donderdag, 20 mei 2021

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest en gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 59 ‘Europese politiesamenwerking’ per post toegestuurd.

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.