Hoofdredacteur: Dirk Meulemans

NNK – ABO 2019

145,00


Omvang

4 nummers per jaar

Aantal pagina's

216

SKU

ABO-NNK-2019

Beschrijving

Het Nieuw Notarieel Kwartaalschrift houdt voor de abonnee de vinger aan de pols. NNK selecteert, resumeert, becommentarieert en wijst op de praktische implicaties voor de notariële praktijk. Daardoor bespaart u waardevolle tijd. En u kunt op grond van gerichte, actuele kennis maatwerk van de hoogste kwaliteit aan uw cliënten leveren. Dat verdient zich snel terug.

Hoofdredacteur

 • Dirk Meulemans – Docent Beurs- en effectenrecht KU Leuven, Campus Brussel; Docent Vastgoedrecht HoGent

Redactiesecretarissen

 • Jennifer Callebaut – assistent notarieel recht, Universiteit Gent, Jennifer.Callebaut@UGent.be
 • Kim Ruysen – kandidaat-notaris, Antwerpen, kr@britselei10.be

Redactieraad

 • Petra Daemen – advocaat, Odigo, Hasselt
 • Hilde Dhont – advocaat, Van der Gucht & partners, Gent
 • Jo Goethals – advocaat, Emergo, Roeselare
 • Paul Heymans – expert kredietrecht , Lic. Rechten en Lic. Notariaat
 • Thierry Lauwers – advocaat, Sint-Martens-Latem
 • Isabelle Van den Bosch – advocaat te Antwerpen (Van den Bosch Advocaten)
 • Benoit Stockman – bedrijfsjurist Retail Estates
 • Naomi Van Himme – master in het notariaat, Van Bael, Holvoet & Verhaert, Antwerpen
 • Bea Verkest – notarieel jurist
 • Isis Vermander – notaris Wuustwezel
 • Julie Vermeulen – advocaat, Dewallens&Partners, Leuven
 • Elke Volckaert  – advocaat, Zwijnaarde
 • Victoria Volcke – notarieel jurist

Huidige jaargang 2019

NNK 2019-1

Doctrine

 • De wettelijke omschrijving en optionele erkenning van de ambachtsman
 • De impact van het WVV op de Vlaamse fiscale gunstregeling voor de schenking van familiale vennootschappen
 • Hypothecair krediet met onroerend doel onderworpen aan Boek VII. WER en onrechtmatige bedingen
 • Transparantie en verduidelijking op vlak van onderhoudsbijdrage en buitengewone kosten van kinderen. De Wet van 21 december 2018
 • De nieuwe Bemiddelingswet
 • De fiscale vrijstellingen bij het opstellen van een natuurbeheerplan
 • Hypotheekvestiging: inschrijvingsborderel en woonstkeuze
 • Referentiebestand bodem
 • Hypothecair krediet voor de verwerving van de gezinswoning onderworpen aan Boek VII. WER en schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd medisch risico

Rechtspraak

 • Commentaar bij het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Veurne van 8 februari 2019

Financiële informatie

 • Geïndexeerde drempelbedragen vatbaar voor loonbeslag of loonoverdracht vanaf 1 januari 2019
 • De gezondheidsindex
 • De referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten in zake hypothecaire kredieten (1e trimester 2019)
 • De referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten in zake hypothecaire kredieten (juni 2018-december 2018)

 

NNK 2019-2

Doctrine

 • De afschaffing van de Vlaamse woonbonus: aandachtspunten
 • Wijzigingen Wetboek van Economisch Recht: een overzicht
 • Het UBO-register uitgelegd
 • De beroepsverkoper van onroerende goederen: soms is een dubbele erkenning en zekerheid vereist
 • De coördinerende deskundige als reddende engel in nood?
 • Kinderen krijgen een dubbele naam bij onenigheid tussen ouders
 • De hervorming van de gerechtelijke kantons
 • Het bewijs van de datum van een akte voor de heffing van de Vlaamse registratiebelastingen

Financiële informatie

 • Indexatiecoëfficiënt en revalorisatiecoëfficiënt KI
 • De referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten in zake hypothecaire kredieten
 • Geïndexeerde drempelbedragen vatbaar voor loonbeslag of loonoverdracht vanaf 1 januari 2020

 


Vorige jaargang 2018

NNK 2018-1

Doctrine

 • Werking Nationaal Pandregister
 • Gerechtelijke ontbinding slapende vennootschappen
 • Vennootschapsbelasting : krachtlijnen van de nieuwe regeling
 • Nieuwe Vlaamse renovatiepremie
 • Verjaring: korte termijn en stuiting
 • Wijzigingen in procedure echtscheiding door onderlinge toestemming
 • Verhoging van de strafrechtelijke opdeciemen

Rechtspraak

 • Hypotheek voor alle sommen

Financiële informatie

 • Rentevoet in burgerlijke zaken
 • Pachtprijzencoëfficiënten
 • ABEX index
 • Loonbeslag 2018

 

NNK 2018-2

Doctrine

 • Het gewijzigde verkooprecht
 • Sanctionering bij de laattijdige neerlegging van de jaarrekening
 • Recente evoluties in zake hypothecair krediet met onroerend doel
 • Btw-regeling voor bestuurders-rechtspersonen
 • Snelle internetverbinding voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning
 • Sociale balans, deel van de jaarrekening of en verplichte bijlage?

Financiële informatie

 • Referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten

 

NNK 2018-3

Doctrine

 • Bakstenen of aandelen (asset deal versus share deal)
 • Het nieuwe erfrecht
 • Optionele btw en onroerende verhuur: een btw-revolutie in de vastgoedsector
 • De oprichting van het Centraal Register Solvabiliteit
 • Beveiliging van woningen door optische rookmelders
 • Een snelle internetverbinding is vereist voor het bekomen van een stedebouwkundige vergunning

Notariële formaliteiten

 • Waterformaliteiten

Financiële informatie

 • De gemiddelde marktrente op huurwaarborgen (1997 tot 2018)

 

NNK 2018-4

Doctrine

 • Het pand op de handelszaak en het landbouwvoorrecht: gevolgen van de nieuwe Pandwet
 • Geen vergunning meer vereist voor hotel, camping of ander toeristenverblijf
 • Het verdeelrecht: stand van zaken
 • Krachtlijnen van het nieuwe Insolventierecht
 • De waardebepaling van beursgenoteerde effecten in het Fiscaal Recht
 • Het recht op bijstand van de verzekerde op grond van een rechtsbijstandsverzekering bij een buitengerechtelijke geschillenbeslechting
 • Het verkooprecht: het verhinderend bezit en de tolerantie van het causaal verband bij het verlaagd tarief
 • Verkoop onder BTW door particulieren en vennootschappen die bouwen niet tot hun doel hebben: een praktische stand van zaken

Commentaar bij Rechtspraak

 • Geen gekwalificeerde benadeling mogelijk bij borgstelling
 • Commentaar bij het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 3 februari 2016
 • De toepasselijke wetsvoorschriften op zakelijke borgtocht
 • Commentaar bij het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 28 januari 2016

Financiële informatie

 • De wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken (2007 tot 2019)
 • De wettelijke interestvoet inzake betalingsachterstand bij handelstransacties – eerste semester 2019
 • De kosten van bekendmaking van vennootschaps- en verenigingsakten – 1 maart 2018 tot 28 februari 2019
 • De wettelijke rentevoet in fiscale zaken (2008 tot 2019)
 • De referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten – juni tot december 2018