Nederlands Tijdschrift Forensische Geneeskunde – ABO 2021

Hoofdredacteur: Guido Reijnen

Nederlands Tijdschrift Forensische Geneeskunde – ABO 2021

60,00


Omvang

3 nummers per jaar

Uitvoering

Kleurenafbeeldingen

SKU

ABO-NTFG-2021

Beschrijving

Nederlands Tijdschrift Forensische Geneeskunde (NTFG) heeft als doel het academiseren van de eerstelijns forensische geneeskunde.
NTFG verschijnt driemaal per jaar.

ISSN: 2684-4222


Hoofdredacteur
Drs. Guido Reijnen, forensisch arts GGD Gelderland Midden/Zuid, Hollands Midden, voorzitter Forensisch Medisch Genootschap

Redactieraad
Drs. Corine Bethlehem, ziekenhuisapotheker Toxicologie, Erasmus MC Rotterdam
Drs. Lianne Dijkhuizen, AIOS Forensische Geneeskunde
Prof. mr. dr. Wilma Duijst, forensisch arts GGD IJsselland, hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht Universiteit Maastricht, lid van ACAS (Adviescommissie Afgesloten Strafzaken)
Drs. Tamara Gelderman, forensisch arts GGD IJsselland, eindredacteur NTFG
Drs. ing. Tristan Krap, promovendus Maastricht University en afdeling Medische Biologie, sectie anatomie van Academisch Centrum Amsterdam, forensisch antropoloog A.C. Kenniscentrum voor forensische geneeskunde, docent Forensisch Onderzoek Hogeschool Van Hall Larenstein
Drs. Bart Latten, forensisch arts, patholoog Nederlands Forensisch Instituut Den Haag, MUMC
Prof. dr. Udo Reijnders, forensisch arts GGD Amsterdam en hoogleraar Forensische Geneeskunde UvA/AMC
Drs. Erik Stigter, forensisch arts GGD Gelderland Midden/Zuid, promovendus Forensische Geneeskunde
Drs. Karen van den Hondel, forensisch arts GGD Amsterdam en GGD Hollands Midden, promovendus UvA/AMC, epidemioloog
Prof. dr. Rick van Rijn, hoogleraar Forensische Radiologie, UvA/AMC

Redactieadres
NedTijdFG@gmail.com

Insturen kopij
Auteurs worden verzocht hun kopij digitaal te versturen naar NedTijdFG@gmail.com.


Abonnementsprijs voor één jaargang
€ 60 (incl. btw en verzending)

Een abonnement aanvragen kan via info@gompel-svacina.eu.