Middagsymposium: Ruimte, energie en mobiliteit: blijvende problemen?

Middagsymposium: Ruimte, energie en mobiliteit: blijvende problemen?

59,00

Voornaam deelnemer

Achternaam deelnemer

E-mailadres deelnemer


Categorie:
  • Beschrijving
  • Programma
  • Praktisch

Beschrijving

Gompel&Svacina

nodigt u van harte uit op het middagsymposium

Ruimte, energie en mobiliteit: blijvende problemen?

 

Dit middagsymposium bekijkt de huidige en toekomstige toestand van ruimtegebruik, energieverbruik en mobiliteitshinder om te zoeken naar de knoppen die bijgedraaid en afgeregeld moeten worden om de leefbaarheid van ons maatschappelijk model te maximaliseren binnen een haalbaar scenario. Wat kán nog en wat moét zeker?

Het is bestemd voor landelijke en lokale bestuurders en ambtenaren, architecten, stedenbouwkundigen, planologen, projectontwikkelaars, klimaat- en energie-experten, sociologen, politicologen, … en alle anderen die begaan zijn met ruimte, energie en mobiliteit.

Inschrijven

Inschrijven kan rechtstreeks online.

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu.

Geef daarin duidelijk aan: naam van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van het evenement. U kunt zich steeds door een collega laten vervangen.

 


Dit middagsymposium wordt georganiseerd mede naar aanleiding van het recente boek van Filip Canfyn (2019):
Waarom ruimte, energie en mobiliteit problemen zullen blijven – Verkavelingsland, vermiddenklassing, populiberalisme
(Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina, € 27,-).

Programma

13.00 uur: Ontvangst en registratie

13.30 uur: Leo Van Broeck – Vlaams Bouwmeester

Van ruimte, energie en mobiliteit naar klimaattransitie

Ruimte, energie en mobiliteit dragen de gevolgen van onze manier en onze locatie van wonen en werken. Hoe maken we de link tussen die gevolgen en het actuele klimaatdebat, aangevuurd door de bosbrossers en andere marsen van bezorgde burgers? Kortom, wat is de relatie tussen ruimte, energie, mobiliteit en zeg maar de groene hesjes?

14.20 uur: Matthias Somers – Wetenschappelijk medewerker Denktank Minerva

Van ruimte, energie en mobiliteit naar betaalbaarheid

Ruimte, energie en mobiliteit zorgen voor ‘kopbrekens’ bij de burgers. Vooral de lagere middenklasse, die zegt het nu al moeilijk te hebben, vreest voor een financiële onhaalbaarheid van de oplossingen. Wie is die lagere middenklasse? Wat zijn hun angsten? Kortom, wat is de relatie tussen ruimte, energie, mobiliteit en zeg maar de gele hesjes?

15.10 uur: Pauze

15.25 uur: Filip Canfyn – Woon- en stadsexpert, publicist

Van ruimte, energie en mobiliteit naar politieke praktijk

Hoe wonen we en waarom? Hoe denken en gedragen we ons in de samenleving en waarom? Hoe willen we dat wonen, denken en doen politiek vertaald zien? Waarom kunnen verkavelingsland, vermiddenklassing en populiberalisme van ruimte, energie en mobiliteit blijvende problemen maken?

16.15 uur: Vragen en discussie

16.35 uur: Netwerkborrel

17.00 uur: Einde

Praktisch

Datum:
Woensdag, 24 april 2019, 13.30 uur – 17.00 uur

Locatie:
De Stroming
Nationalestraat 111
B-2000 Antwerpen

Parkeren: Waalse kaai / Vlaamse kaai (gratis) – Cammerpoorte (betalend) – Groenplaats (betalend)
Trein: Antwerpen-Centraal
Tram: Halte Sint-Andries

Deelname: € 59,-
(inclusief syllabus, Gompel&Svacina-opleidingscertificaat, koffie, fris, borrel)

Inschrijven kan rechtstreeks online.

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu.

Geef daarin duidelijk aan: naam van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van het evenement. U kunt zich steeds door een collega laten vervangen.