https://assoass.global

E-BOOK Handboek Personenbelasting 2019

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

Filip Vandenberghe

E-BOOK Handboek Personenbelasting 2019

137,50


Type

e-book

Aantal pagina's

1608

Editie

9de, herziene uitgave

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB), nr. 1

SKU

EBOOK-1319

Categorie:
  • Beschrijving
  • Inhoudsopgave
  • Extra informatie

Beschrijving

Dit product is een digitaal boek in het formaat ePDF met watermerkbeveiliging. Uw e-mailadres wordt op de pagina’s als watermerk opgenomen.
Aangeschafte digitale boeken kunnen door hun aard niet geannuleerd of geretourneerd worden. Het is niet mogelijk om onze digitale boeken te printen. 

Het Handboek Personenbelasting is een leidraad door de complexe materie van de Belgische personenbelasting. Het naslagwerk richt zich op de eerste plaats tot de professional die zich toelegt op het invullen van de aangifte in de personenbelasting en het oplossen van concrete knelpunten ter zake. Het werk is stevig onderbouwd. Voortdurend een evenwicht indachtig tussen volledigheid en praktijk, werden relevante parlementaire vragen, rechtspraak en rulings, wetswijzigingen en circulaires met hun precieze inwerkingtreding in het naslagwerk verwerkt. Steeds meer duiken immers interpretatievragen op, waarop het antwoord niet meteen terug te vinden is in de wettekst.

Het handboek is helder opgebouwd volgens de aangifte in de personenbelasting. Daardoor wordt het de gebruiker mogelijk gemaakt om vlug een antwoord te vinden op de diverse vragen die het invullen van de aangifte elk jaar met zich meebrengt. Bijkomend werden telkens de diverse codes van de aangifte personenbelasting opgenomen om mogelijke verwarring uit te sluiten en het opzoekwerk te beperken. Vanaf aanslagjaar 2018 heeft de regionalisering van de fiscaliteit voornamelijk betrekking op de woonfiscaliteit en de gewestelijke belastingverminderingen. Daarom worden in het handboek de vakken IX (woonleningen), X (belastingverminderingen) en XI (belastingkredieten) behandeld  voor natuurlijke personen die inwoners zijn van het Vlaams Gewest. De gewestelijke fiscale bepalingen in de beide andere gewesten komen niet aan bod.

Deze 9de uitgave is geactualiseerd tot 21 april 2019.

Filip Vandenberghe is adviseur-diensthoofd bij de FOD Financiën en ruim tien jaar docent fiscaliteit, onder meer aan de Brugge Business School (postgraduaat Fiscale Wetenschappen). Via colleges en seminars voor verschillende beroepsverenigingen, houdt hij nauwgezet de vinger aan de pols i.v.m. de laatste ontwikkelingen en vragen die bij praktijkmensen leven.

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

find out indian tubekitty