https://assoass.global

Communiceren met ouderen

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

Communiceren met ouderen

99,00

Voornaam deelnemer

Achternaam deelnemer

E-mailadres deelnemer


Categorie:
  • Beschrijving
  • Praktisch
  • Programma

Beschrijving

Ouderen vragen respect en wensen als volwassenen aangesproken en behandeld te worden. Niet met kinderlijke taal of op een onvolwassen wijze. Hoe kunnen begeleiders, hulp- en zorgverleners en andere betrokkenen het beste met hen praten en omgaan? Kunnen ze zich inleven in een wereld die niet de hunne is; kunnen ze geduld en tijd opbrengen; kunnen ze hen respecteren ondanks al hun onvolmaaktheden en beperkingen?

Het gaat om ouderen met een normaal verouderingsproces of die door extra beperkingen worden getekend: ouderen met dementie, verwardheid, een niet-aangeboren hersenletsel, gehoor- en gezichtsstoornissen,… Door de toenemende technologische mogelijkheden en de diversiteit in de samenleving zijn digitaal communiceren, communiceren met ouderen met een anderstalige achtergrond en laaggeletterdheid en ondersteunde communicatie evenzeer aan de orde.

Het is niet altijd gemakkelijk. Ouderen hebben ook hun karakter, hun persoonlijkheid waarvan sommige kenmerken nog meer in de verf komen te staan. Toch moet het uitgangspunt altijd blijven: vooral mét hen praten en niet alleen óver hen, in het besef dat hun wereld kleiner en eenzamer wordt.

 

 

 

 

 

Praktisch

Waar?

De Stroming – Aula

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 10’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Wanneer?

Donderdag, 12 maart, 09.30 uur – 16.00 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: € 99, incl. 21% btw

Inbegrepen: nascholingsgetuigschrift, koffie, fris, wandellunch, fruit, netwerkborrel

met gratis boek: Louis Heylen, Marc De Bodt, Toon Blux & Karen Neijenhuijs, Respectvol communiceren met ouderen (Gompel&Svacina)

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per email of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.

Programma

09.30 uur: Inloop en registratie

10.00 uur: Respectvol communiceren met ouderen is spiegel van een respectvolle omgang

Prof. em. dr. Louis Heylen, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, voormalig hoofd Dienst Logopedie Turnhout en directeur van de revalidatiecentra Turnhout, Zuiderkempen en Mechelen; bestuurder bij diverse sociale, culturele en onderwijsorganisaties. 

Deze voordracht  focust op ‘communicatie’ als wezenlijk kenmerk van iemands persoonlijkheid en als omgangsvorm van ons allen met ouderen, want respectvol communiceren is de spiegel van een respectvolle omgang. Het uitgangspunt moet altijd blijven: vooral mét hen praten en niet alleen óver hen, in het besef dat hun wereld kleiner en eenzamer wordt. Een wereld die ooit ook de onze wordt. Een goede basishouding en het gebruik van de juiste luister- en spreektechnieken vormen de kern van deze uiteenzetting. Ze sluit af met “de gouden tien”, handvatten die dagelijks en in alle situaties in de communicatie met ouderen toegepast kunnen worden.

Vragen en commentaren

10.50 uur: Veroudering en communicatieve vaardigheden 

Prof. dr. Marc De Bodt, hoogleraar Universiteit Antwerpen, hoofd van het Universitair Revalidatiecentrum van het UZA, gastprofessor aan de Universiteit Gent. 

Veroudering gaat gepaard met functieverlies in het algemeen en dat geldt dan ook voor de communicatieve vaardigheden. Zowel fysieke als mentale processen spelen daarbij een belangrijke rol. Anderzijds blijven vele senioren tot op hoge leeftijd heel adequaat in communicatie, zij het wel op een andere manier. Deze bijdrage gaat in op de ontwikkelingen van gehoor, stem, spraak en taal bij het ouder worden.

Vragen en commentaren

11.40 uur: Pauze 

11.55 uur: Communiceren met ouderen met dementie

Toon Blux B.Sc., voormalig logopedist bij het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.

De communicatie met een dementerende persoon is een complexe en persoonlijke opdracht. Elk verhaal is anders. Wie rekening houdt met de individuele wensen van mensen met dementie, verbetert de communicatie. Een goede communicatie versterkt de relatie. Maar hoe ga je mee in de verhalen van een persoon met dementie? Dat wordt een zoektocht, waarvoor deze voordracht belangrijke oriëntatiepunten aangeeft.

Vragen en commentaren

12.45 uur: Wandellunch

13.30 uur: Analoge ouderen meenemen op digitaal avontuur: grenzen en mogelijkheden

Bert Desmet M.Sc., project- en netwerkmanager bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in de domeinen zorg en sociale bescherming.

Voor vele ouderen is de digitale wereld onbekend terrein vol uitdagingen en frustraties. Deze voordracht besteedt aandacht aan het complexe vraagstuk van de digitale kloof die vele ouderen ervaren. Vanuit de context van een buurt komt de diversiteit aan mogelijkheden aan bod om vanuit buurtdynamieken de kracht van digitale tools  met analoge ouderen te delen. Experimenten en ervaringen uit het innovatietraject “ONLINE buurten” (Oostende & Brugge) vormen hiervoor de onderbouw.

Vragen en commentaren

14.20 uur: Helder en respectvol communiceren met anderstalige senioren 

Desiree Derksen M.Sc., linguïste, was actief in het alfabetiseringswerk voor anderstalige vrouwen en werkt nu binnen IN-Gent: integratie en inburgering, o.m. aan het verkleinen van drempels voor ouderenzorg.

Senioren verdienen net als iedereen een respectvolle communicatie. Hoe is de situatie, om wie gaat het? Hoe communiceer je respectvol, wat zijn de valkuilen? Waar let je in het bijzonder op bij anderstalige senioren, die ook een andere cultuur kennen? Welke hulpmiddelen zijn er zoal? Welbepaalde technieken komen uiteindelijk iedereen ten goede.

Vragen en commentaren

15.10 uur: Pauze

15.25 uur: Ondersteunde communicatie in de omgang met ouderen 

Chris De Bal, praktijklector, Opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More Antwerpen, waar hij de vakken taalontwikkelingsstoornissen en logopedie bij personen met een verstandelijke beperking doceert.

Als mensen moeilijkheden ondervinden of niet meer in staat zijn om via gesproken taal te communiceren, kan OC –  ondersteunde communicatie efficiënte hulp bieden. Deze bijdrage verduidelijkt het begrip OC en gaat dieper in op de verschillende modaliteiten en hulpmiddelen die bij ouderen ingezet kunnen worden. Het belang en de voordelen van deze manier van communiceren worden duidelijk verantwoord.

Vragen en commentaren

16.15 uur: Netwerkborrel

16.45 uur: Einde

find out indian tubekitty