Cannabiscongres

Cannabiscongres

121,00

Voornaam deelnemer

Achternaam deelnemer

Bedrijf/instelling


Categorie:
  • Beschrijving
  • Programma
  • Praktisch

Beschrijving

Metaforum – Interdisciplinaire denktank & Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u van harte uit op het

Cannabiscongres

Is het wenselijk om cannabis te legaliseren? Winnen de argumenten ‘voor’ het van ‘tegen’? Zo ja, onder welke voorwaarden? Moet het hele Belgische drugsbeleid op de schop of zou dat unfair zijn? En wat zijn de mogelijke consequenties, negatief of positief? Wat zijn voor- en nadelen van verschillende vormen van regulering? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Hoe wordt dit dan het best aangepakt?

Diverse experts belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken.

Doelgroep: politici, magistraten, burgemeesters, politiemensen, criminologen, welzijnswerkers, (jeugd)hulpverleners,  psychologen, pedagogen, schooldirecteuren, leraren, ouders,…

Sprekers: prof. dr. Tom Decorte, prof. dr. Letizia Paoli, prof. dr. Paul De Grauwe, prof. dr. Frieda Matthys, prof. dr. Patrik Van Krunkelsven, dr. Peter Blanckaert, hoofdcommissaris Peter Muyshondt.

 

Programma

9.00 uur Inloop en registratie

 

9.30 uur Introductie

Tom Decorte (congresvoorzitter; hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent; directeur ISD – Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek aan deze universiteit)

 

9.40 uur Tijd voor een nieuw cannabisbeleid. De aanbevelingen van de Metaforum-werkgroep

Letizia Paoli (gewoon hoogleraar criminologie aan de KU Leuven; Life Member aan Clare Hall, University of Cambridge)

Tijdens deze lezing worden belangrijke bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd en becommentarieerd zoals ze worden geformuleerd door de multidisciplinaire Metaforum Werkgroep van de KU Leuven.

Vragen

 

10.10 uur Therapeutische effecten en risico’s van cannabisgebruik

Frieda Matthys (hoogleraar psychiatrie en medische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel; diensthoofd psychiatrie in het Universitair Ziekenhuis Brussel; voorzitter van de vzw Informatie Drugs en Alcohol)

Cannabis heeft voor sommigen een magische status als wondermiddel voor alle soorten aandoeningen; voor anderen is het per definitie een te mijden gevaarlijk product. De emoties in verband met cannabis hinderen een objectieve benadering en bemoeilijken het wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn de psychoactieve eigenschappen van cannabis binnen een medische context weinig onderzocht, alhoewel ze mogelijk therapeutisch waardevol kunnen zijn.

Vragen

 

11.00 uur Ochtendpauze

 

11.20 uur Wereldwijde initiatieven

Peter Muyshondt (criminoloog; hoofdcommissaris van politie en lid van de Civil society task force on drugs bij de Verenigde Naties)

Ondanks het algemeen verbod, ingeschreven in de internationale drugsverdragen, is er wereldwijd een evolutie in de richting van legalisering van medicinaal en zelfs recreatief cannabisgebruik. Wellicht heeft dat te maken met het besef dat het verbodskader meer schade berokkent dan een gereguleerde markt. Bovendien stijgt het globale cannabisgebruik jaar na jaar. Tijdens de 62ste sessie van de Commission on Narcotic Drugs zal de politieke ambitieverklaring geëvalueerd worden. Bovendien adviseert ook de Wereldgezondheidsorganisatie een herziening van de classificatie van cannabis.

Vragen

 

12.30 uur Wandellunch

 

13.30 uur België loopt achterop in regeling medicinaal cannabisgebruik

Patrik Vankrunkelsven (huisarts; deeltijds docent aan de Faculteit Geneeskunde KU Leuven; directeur van het Centrum voor Evidence-Based Medicine)

Er bestaan harde aanwijzingen voor het medicinaal gebruik van cannabis. Een werkgroep van het FAGG – Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft al jaren geleden een positief advies gegeven voor een aantal indicaties aan de Minister van Volksgezondheid. Er is bereidheid van apothekers om hieraan mee te werken. Ondertussen duiken flesjes met CBD, een bestanddeel van cannabis, overal op zonder enige controle op de kwaliteit ervan. Er is dringend behoefte aan een wettelijk kader.

Vragen

 

14.20 uur Cannabis in België: feiten en fictie

Dr. Peter Blanckaert (coördinator Belgian Early Warning System Drugs bij Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid)

Deze lezing schetst de evolutie van de verschillende cannabisproducten in België gedurende de laatste twintig jaar. Ook de wettelijke status van deze producten komt aan bod. Is therapeutisch gebruik van cannabisproducten in België mogelijk? En verrassend: heeft de (illegale) cannabisproductie in België en Nederland ook haar voordelen?

Vragen

 

15.10 uur Middagpauze

 

15.30 uur Waarom legaliseren? Een economisch perspectief

Paul De Grauwe (professor aan de London School of Economics and Political Science; gewoon hoogleraar emeritus aan de KU Leuven)

Het economisch argument om de productie en de verdeling van cannabis te legaliseren berust op een paradox: het algemeen verbod verhoogt de winstgevendheid  van productie en verdeling van cannabis. Dit heeft tot gevolg dat meer economische “resources” (arbeid en kapitaal) aangetrokken worden in die sector. Uiteindelijk leidt dit tot een situatie waarin de overheid moet vechten tegen een vijand die meer en meer middelen ter beschikking heeft. Meestal verliest de overheid zo een oorlog.

Vragen

 

16.20 uur Afronding

Tom Decorte (congresvoorzitter; hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent; directeur ISD – Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek aan deze universiteit)

 

16.30 uur Netwerkborrel

 

17.00 uur Einde

Praktisch

Datum:
Vrijdag, 30 november 2018, 09.30 uur – 16.30 uur

Locatie:
De Stroming
Nationalestraat 111
B-2000 Antwerpen

Parkeren: Waalse kaai / Vlaamse kaai (gratis) – Cammerpoorte (betalend) – Groenplaats (betalend)
Trein: Antwerpen-Centraal
Tram: Halte Sint-Andries

Deelname: € 121
(incl. boek “De cannabiskwestie”, opleidingscertificaat Gompel&Svacina, koffie, fris, broodjeslunch, netwerkborrel)