Ralph De Wit

Bijzondere overeenkomsten in hoofdlijnen. Deel 1 Koop

65,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 133 3

Aantal pagina's

260

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Deel 2 verschijnt in april-mei.

Na een korte inleiding over enkele aspecten van algemeen verbintenissenrecht geeft deze publicatie een overzicht van de geldende Belgische wetgeving inzake de koop ‘in hoofdlijnen’. Eerst wordt de klassieke materie van het Burgerlijk Wetboek behandeld, met aandacht voor specifieke rechtsfiguren zoals de optie en de commandverklaring. De koop omvat echter uiteraard al lang meer dan deze klassieke regeling. Bijgevolg komt vervolgens de koop tussen consument en professionele verkoper aan bod en worden ook de internationale koop (het Weens Koopverdrag) en de Incoterms behandeld, de veelgebruikte modellen voor handelskoop. Bij vele onderdelen worden aanschouwelijke voorbeelden uit de rechtspraktijk gegeven, en recente rechtspraak wordt gecombineerd met verwijzingen naar klassieke bronnen.

Prof. dr. Ralph De Wit is advocaat in Antwerpen, waar zijn praktijk zich toespitst op internationale contracten en transport. Hij doceert contractenrecht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en transport- en maritiem recht aan de Universiteit Antwerpen (UA) en de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen (HZS). Hij is arbiter bij CEPANI (het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie) en Honorary Member van FIATA (de wereldwijde organisatie van expediteurs).

ISBN: 9789463711333

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview