Als lezen niet zo vlot

Als lezen niet zo vlot

99,00

Voornaam deelnemer

Achternaam deelnemer

E-mailadres

Bedrijf/instelling


Categorie:
  • Beschrijving
  • Programma
  • Praktisch

Beschrijving

Congres ‘Als lezen niet zo vlot’

Voor schooldirecteuren, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, lerarenopleiders, pedagogen, psychologen, logopedisten en alle anderen die begaan zijn met het leren lezen.

Even geleden zorgde prof. dr. Anna Bosman (Nijmegen) voor bijzonder veel ophef. Haar werd de uitspraak “Dyslexie bestaat niet” toegeschreven. Het hele dyslexiepeloton stond plotseling voor een gesloten overweg. Gaandeweg zijn reacties losgekomen uit vele hoeken. Voor en tegen laten zich horen. Maar wat brengt dit alles bij? Verandert dit nu iets? Wat doen we nu in de praktijk? Leraren doen al zo hard hun best.

Programma

09.00 uur: Inloop en registratie

09.30 uur: Dyslexie: definitie of verklaring?

Prof. dr. Anna M.T. Bosman, hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen; met specialisatie in lezen, spellen en effectieve instructiemethoden voor spellen; cohoofdredacteur van het tijdschrift OOP – Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk.

De term dyslexie heeft blijkbaar vaste voet aan de grond gekregen in de dagelijkse woordenschat. Of iedereen voldoende geïnformeerd is over de precieze betekenis van de term, is twijfelachtig. Maar dat het een afwijking, een stoornis is, daarover lijkt men het grotendeels eens te zijn.

Precies deze veronderstelling onderwerpt prof. Bosman aan een kritisch onderzoek. De conclusie van haar theoretische en empirische analyse van de term stoornis, toegepast op het concept dyslexie, is dat er geen bewijs bestaat voor de stelling dat lees- en spellingproblemen veroorzaakt worden door een stoornis.

Vragen

10.20 uur: Begrijpend lezen; meer dan strategieën

Erik Meester MEd, is organisatie- en onderwijsadviseur, verbonden aan Academica Business College in Amsterdam; met specialisatie in cognitieve psychologie, didactiek en curriculumontwikkeling.

Leesvaardigheid is in de basis een optelsom van twee capaciteiten: het omzetten van woorden naar geluiden en het begrijpen wat die geluiden betekenen. Al klinkt dat simpel, de consequenties zijn dat zeker niet. De capaciteit om te begrijpen wat woorden betekenen is immers een biologisch primair proces dat gebruikmaakt van onze evolutionaire aanleg om te spreken en luisteren. De capaciteit om geschreven woorden te decoderen is, in contrast, biologisch secundair en daardoor moeilijk om te leren. Het gevolg is dat begrijpend luisteren dus altijd zal vooruitlopen op de leesvaardigheid. Dit biedt de kans om leerlingen alvast te voorzien van het essentiële vocabulaire en de algemene kennis die zij later hard nodig zullen hebben bij het lezen van meer complexe teksten. Deze lezing biedt actuele onderwijswetenschappelijke inzichten om deze kans optimaal te benutten.

Vragen

Dit programmaonderdeel vervangt de eerder aangekondigde uiteenzetting van Nel Hofmeester.

11.10 uur: Koffiepauze

11.25 uur: Eerste stappen in het leesproces: effectieve principes op weg naar goed en graag lezen

Dr. Astrid Geudens, docent aan de Lerarenopleiding van Thomas More, Mechelen en Antwerpen.

Er kan niet genoeg aandacht zijn voor een goede leesstart. Maar hoe breng je kinderen tot de wereld van klanken en letters op een effectieve manier én een manier die bij jonge kinderen past? Wat speelt er zich af in het hoofd van een kind dat leert lezen en hoe ondersteunen we dit proces, zodat kinderen vlot woorden en teksten leren lezen en dit ook graag doen?

Deze voordracht belicht enkele belangrijke effectieve principes bij het aanvankelijk lezen. Inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek worden vertaald in concrete adviezen voor didactiek, preventie en interventie. Al ligt de focus op het technische aspect van leren lezen, deze uiteenzetting maakt duidelijk hoe leesvaardigheid van bij de start onlosmakelijk is verbonden met spelling, leesbegrip en beleving. Op weg naar goed én met plezier leren lezen.

Vragen

12.15 uur: Wandellunch

13.15 uur: Recente inzichten over dyslexie: de rol van seriële orde bij de opbouw van klankcodes

Dr. Kirsten Schraeyen, docent aan de Opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More, Antwerpen.

Deze presentatie start met een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit een aantal recente studies rond dyslexie. Daarbij werd o.a. aangetoond dat adequaat omgaan met klankinformatie  het inzetten van fonologische vaardigheden  cruciaal is voor de leesontwikkeling en het latere leessucces.

Zwakke lezers en mensen met dyslexie zouden bijvoorbeeld meer moeite ervaren met het representeren, het opslaan en/of het ophalen van fonologische informatie. Een van de taken die hierbij gebruikt werden, is het nazeggen van niet-bestaande woorden. Terwijl er eerst vooral aandacht was voor de vaardigheid om de klanken te onthouden, laat recent onderzoek zien dat de vaardigheid om de klanken in de goede seriële orde te plaatsen tevens een belangrijke rol speelt. De voordracht wordt besloten met suggesties voor de praktijk.

Vragen

14.05 uur: Succesvolle interventies bij dyslexie

Dr. Wim Tops, neurolinguïst-psycholoog, is universitair docent aan de Afdeling Neurolinguïstiek van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij lesgeeft in en onderzoek doet naar dyslexie. Daarnaast is hij coördinator en klinisch onderzoeker in De Kronkel, een multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren, met zetel in Lille.

Kinderen of jongeren met dyslexie hebben een achterstand wat betreft lezen en/of spellen. Een therapie of interventie is succesvol als kinderen deze achterstand kunnen verkleinen of zelfs dichten. Hiervoor moeten ze een vooruitgang maken die gelijk is aan of zelfs groter is dan die van kinderen zonder dyslexie. Uit een recente meta-analyse is gebleken dat drie factoren kinderen met dyslexie in staat stellen zo’n inhaalbeweging te maken.

Hoe kan dit in de praktijk worden toegepast en welke rol kunnen game-based interventies (computerspellen met als doelen het lezen en/of spellen te verbeteren) hierbij spelen? Meteen worden veelgebruikte game-based leesinterventies voor het Nederlands onder de loep genomen.

Vragen

14.55 uur: Koffiepauze

15.10 uur Slagen met dyslexie in het hoger onderwijs

Dr. Wim Tops, neurolinguïst-psycholoog, is universitair docent aan de Afdeling Neurolinguïstiek van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij lesgeeft in en onderzoek doet naar dyslexie. Daarnaast is hij coördinator en klinisch onderzoeker in De Kronkel, een multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren, met zetel in Lille.

Steeds meer studenten met dyslexie zetten de stap naar het hoger onderwijs. Deze lezing is gericht op leerkrachten, docenten, begeleiders enz. die op zoek zijn naar informatie over wat het betekent om dyslexie te hebben in het (hoger) onderwijs. Hierbij horen tips en hulpmiddelen om studies efficiënt aan te pakken.

Deze inzichten zijn ook zeer zinvol voor leraren in de laatste jaren van het secundair onderwijs. De inhoud van de lezing is gebaseerd op een grondige internationale literatuurstudie in combinatie met een studie aan de Universiteit Gent, aangevuld met bevindingen uit de praktijk.

Vragen

16.00 uur: Netwerkborrel

16.30 uur: Einde

Praktisch

Datum:
Donderdag, 22 november 2018, 09.30 uur – 16.00 uur

Locatie:
De Stroming
Nationalestraat 111
B-2000 Antwerpen

Parkeren: Waalse kaai / Vlaamse kaai (gratis) – Cammerpoorte (betalend) – Groenplaats (betalend)
Trein: Antwerpen-Centraal
Tram: Halte Sint-Andries

Deelname: € 99
(syllabus, opleidingscertificaat Gompel&Svacina, koffie, thee, fris, broodjeslunch, borrel)