https://assoass.global

1-Handboek Personenbelasting 2020 – gedrukte versie

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

Filip Vandenberghe

1-Handboek Personenbelasting 2020 – gedrukte versie

137,50


E-Book
ISBN

978 94 6371 223 1

Aantal pagina's

1720

Editie

10de, herziene uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB), nr. 1

Categorie:
  • Beschrijving
  • Inhoudsopgave
  • Preview

Beschrijving

Het Handboek Personenbelasting is een leidraad door de complexe materie van de Belgische personenbelasting. Het naslagwerk richt zich op de eerste plaats tot de professional die zich toelegt op het invullen van de aangifte in de personenbelasting en het oplossen van concrete knelpunten ter zake. Het werk is stevig onderbouwd. Voortdurend een evenwicht indachtig tussen volledigheid en praktijk, werden relevante parlementaire vragen, rechtspraak en rulings, wetswijzigingen en circulaires met hun precieze inwerkingtreding in het naslagwerk verwerkt. Steeds meer duiken immers interpretatievragen op, waarop het antwoord niet meteen terug te vinden is in de wettekst.

Het handboek is helder opgebouwd volgens de aangifte in de personenbelasting. Daardoor wordt het de gebruiker mogelijk gemaakt om vlug een antwoord te vinden op de diverse vragen die het invullen van de aangifte elk jaar met zich meebrengt. Bijkomend werden telkens de diverse codes van de aangifte personenbelasting opgenomen om mogelijke verwarring uit te sluiten en het opzoekwerk te beperken. Vanaf aanslagjaar 2018 heeft de regionalisering van de fiscaliteit voornamelijk betrekking op de woonfiscaliteit en de gewestelijke belastingverminderingen. Daarom worden in het handboek de vakken IX (woonleningen), X (belastingverminderingen) en XI (belastingkredieten) behandeld voor natuurlijke personen die inwoners zijn van het Vlaams Gewest. De gewestelijke fiscale bepalingen in de beide andere gewesten komen niet aan bod.

Deze 10de uitgave is geactualiseerd tot 1 mei 2020.

Filip Vandenberghe is adviseur-diensthoofd bij de FOD Financiën en ruim tien jaar docent fiscaliteit, onder meer aan de Brugge Business School, postgraduaat Fiscale Wetenschappen. Via colleges en seminars voor verschillende beroepsverenigingen, houdt hij nauwgezet de vinger aan de pols i.v.m. de laatste ontwikkelingen en vragen die bij praktijkmensen leven.

ISBN: 9789463712231

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Preview

find out indian tubekitty