Het Boekenvirus – Programmaoverzicht: scroll naar beneden

Het Boekenvirus – maandag 2,  dinsdag 3 en woensdag 4 november 2020

Gompel&Svacina Uitgevers
live streaming vanuit de Nationalestraat in Antwerpen

Elk uur een prikkelende kennismaking van 20 minuten met een auteur en zijn of haar nieuwe publicatie.

Gratis verzending met kortingscode ‘boekenvirus‘ op alle bestellingen, van 2 t/m 4 november.

Hoe kijken? Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon op het moment van de voordracht live volgen via ons YouTubekanaal. U klikt dan hier.

 

Maandag 2 novemberfocus onderwijs & opvoeding

12.00-12.20u

Maria Beerten & Tom Van Waterschoot

Herstelgericht handelen. Groeikansen voor de hele school

Jezelf veilig en verbonden voelen op school. Dat is het klimaat waarin leerlingen, leraren en directies het beste van zichzelf kunnen geven. Positieve relaties vormen daarvoor het uitgangspunt. De auteurs vertellen hoe herstelgericht handelen helpt om die positieve relaties op te bouwen, te bestendigen en in geval van conflicten weer te herstellen.

13.00-13.20u

Marlène Rasir

Communicatief talenonderwijs in de praktijk

Hoe pak ik mijn taallessen het beste aan? Heel wat leraren moderne vreemde talen en NT2 stellen zich dagelijks deze vraag. Lesgeven is dan ook een complexe opdracht maar met een waaier aan mogelijke benaderingen. Wat zet je allemaal in om leerlingen een taal adequaat te leren gebruiken in verschillende communicatieve situaties? En hoe? Marlène Rasir vertelt over good practices en eigen ervaringen.

14.00-14.20u

Lucie Van Mierlo

Gesmeerd geleerd. Over bewegend leren

Beweging heeft een uiterst belangrijke invloed op het verwerken van kennis en bijgevolg op de ontwikkelingskansen van elk kind. Maar hoe bevordert beweging de ontwikkeling, motivatie, betrokkenheid en schoolprestaties van kinderen? Tijdens deze voordracht brengt Lucie Van Mierlo het boek ‘Gesmeerd geleerd’ tot leven aan de hand van theoretische onderbouwing en vooral praktijkvoorbeelden.

15.00-15.20u

Leticia Vandemeersche

Sterke leerlingen in de klas. Basistools voor verrijkend lesgeven

Hoe geef je sterke en hoogbegaafde leerlingen wat ze nodig hebben, zodat ze niet gaan onderpresteren? Het antwoord vind je … gewoon in je eigen lessen. Leticia Vandemeersche vertelt hoe je in slechts enkele stappen je les zó kan verrijken dat je niet alleen de sterksten, maar álle leerlingen in je klas laat groeien.

16.00-16.20u

Eric Manders

Nietszeggend veelzeggend. Spraak-, taal- en gehoorstoornissen in boeken, theater en films

Personen met spraak-, taal- en/of gehoorproblemen komen vaak aan bod in wat men ook wel de ‘populaire media’ noemt. Net als andere medische aandoeningen hebben deze immers een grote invloed op het dagelijks functioneren en op de levenskwaliteit. Eric Manders bepreekt, met de nodige kanttekeningen en commentaren, een aantal voorbeelden van boeken, films en theatervoorstellingen, waarin mensen met communicatiestoornissen voorkomen.

 


Dinsdag 3 november

12.00-12.20u

Luc Van de Ven & Lies Van Assche

Help, ik vergeet! Milde cognitieve beperking en beginnende dementie

Een van de grootste angstbeelden van veroudering is het verlies van cognitieve functies. De professionele hulpverlening staat hier voor grote uitdagingen. Eerst en vooral is de vroegtijdige diagnostiek, met o.a. de medische beeldvorming en het neuropsychologisch onderzoek, van belang, maar daarnaast ook de multidisciplinaire revalidatie. Verder dient de emotionele begeleiding van de senior en diens omgeving voldoende aandacht te krijgen.

13.00-13.20u

Martin Hinoul

Tot voorbij de atoombom – Naar vreedzame kernenergie?

De eerste atoombom werd in de staat New Mexico ontwikkeld en uitgetest door de briljante fysicus Robert Oppenheimer, samen met een team van bijna allemaal Europese topfysici. Atoombommen, kernreactoren en kernrampen waren het gevolg. Martin Hinoul schetst echter een hoopvolle toekomst, met de ontwikkeling van fusiereactoren die onuitputbare hoeveelheden schone energie zullen kunnen leveren.

14.00-14.20u

Karen Van den Broeck

Samen verder na overspel. Inzichten en kansen voor koppels

Overspel kan voorkomen in de beste partnerrelaties. Het leidt vaak tot een relatiecrisis, maar hoeft niet altijd tot een relatiebreuk te komen. Het beste is om hierin geen overhaaste beslissingen te nemen, maar om helderheid te creëren in de chaos en om samen door de hevige emoties te gaan en oplossingen te vinden. Karen Van den Broeck vertelt naar aanleiding van haar boek ‘#samen verder na overspel’ over inzichten en kansen om met deze crisis om te gaan.

15.00-15.20u

Peter Lenaerts & Suzan Langenberg

Psychotherapie onder het vergrootglas. Mijmeringen en reflecties

Peter Lenaerts is klinisch psycholoog, opleider in de systeempsychotherapie en supervisor. Daarnaast is hij ook performer van literair werk. In zijn boek ‘Psychotherapie onder het vergrootglas’ wil hij de psychotherapie uitvergroten naar filosofie, kunst, literatuur en poëzie. In interactie met Suzan Langenberg, dr. in de filosofie, historica en seksuoloog en redactrice van zijn boek brengt hij verschillende invalshoeken.

16.00-16.20u

Eric Lancksweerdt

Juridische beroepsethiek 2.0. Professionaliteit door menselijkheid

De juridische dienstverlening verandert ingrijpend. Rechtzoekenden verwachten van een jurist naast een gedegen vakkennis ook een volledige en duurzame oplossing van hun probleem, duidelijke communicatie en menselijke betrokkenheid. Dankzij menselijke kwaliteiten als empathie, praktische wijsheid, moed, dienstbaarheid, … kunnen juristen hierop inspelen. Professionaliteit door menselijkheid! In zijn lezing geeft Eric Lancksweerdt, hoofddocent aan de UHasselt en de UGent, een verfrissende en bevrijdende kijk op de beroepsethiek.

17.00-17.20u

Paul Ponsaers

Haatzaaiers. Extreemrechtse radicalisering

Nieuwrechtse groepen verspreiden een boodschap van ongelijkheid, racisme, negationisme en discriminatie. Paul Ponsaers noemt ze onomwonden bij hun naam: haatzaaiers. Extreemrechts bezet intussen politiek democratische posities, vooral in partijen die de Vlaamse identiteit onderstrepen. In een gesprek met Christophe Busch (directeur Hannah Arendt Instituut) beschrijft de auteur hoe extreemrechts – vaak verborgen in interne chatrooms – subversief blijft invreten op de democratie.

 


Woensdag 4 november

12.00-12.20u

Kris Goethals & Minne De Boeck

Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag

Hoe verloopt de begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten? Professor Kris Goethals en criminologe Minne De Boeck lichten aan de hand van een case verschillende aspecten toe. Ze hebben het over de behandeling van seksuele delinquentie, diagnostiek, risicotaxatie en risicomanagement.

13.00-13.20u

Bernard Sabbe & Luc Braeckmans

De vele lichamen die we zijn. Medisch-wijsgerige verkenningen

In deze voordracht verbinden de auteurs filosofische inzichten over het lichaam met medische en psychologische. Zo is er het fysieke en vitale lichaam, het lichaam zoals wij dit zelf beleven en ervaren, het lichaam als emotie, het getoonde en relationele lichaam, het erotische en reproductieve lichaam, het sociale en politieke lichaam, en het zieke en dode lichaam.

14.00-14.20u

Liesbeth Vervecken

Een puber-pleegzoon

Ouders en pleegouders verdienen samen een standbeeld, realiseerde Liesbeth Vervecken zich, toen ze samen met haar man pleegouder werd van een prille puber. Het is zo belangrijk dat pleegkinderen in alle verbondenheid kunnen opgroeien. In het boek ‘Een puber-pleegzoon’ beschrijft de auteur het reilen en zeilen in haar pleeggezin. De verhalen worden verbonden met pedagogische denkkaders die als ondersteuning kunnen dienen.

15.00-15.20u

Eddie Niesten

De oorlogskeuken. Vrouwen aan het thuisfront

Tijdens de twee wereldoorlogen garandeerden miljoenen vrouwen de binnenlandse stabiliteit door hun gezin, in penibele omstandigheden, te eten te geven. Zelfs tijdens de hongerwinter in Nederland zorgden ze ervoor dat kinderen en jongeren overleefden! Zodat niet alleen onze samenleving maar ook onze waarden de gruwel van de oorlog overleefden. Een terechte hommage van Eddie Niesten aan al die vergeten ‘soldaten’.

16.00-16.20u

Rudy Aernoudt

Coronavirus: elektroshock voor België?

Het coronavirus is nefast voor mens en economie. Het kan ook een elektroshock veroorzaken, zodat moeilijke maar noodzakelijke beslissingen kunnen worden genomen. Rudy Aernoudt maakt een economische en politieke analyse van het coronavirus tijdens deze voordracht.