Gompel&Svacina: een jonge informatief-wetenschappelijke uitgeverij

Creatief en inspirerend

Uitgeven is een prachtig vak. Daar komt veel creativiteit aan te pas. Auteurs en uitgevers die elkaar inspireren. Deze vrijplaats voor het ontwikkelen van ideeën en vooral het delen van kennis wil Gompel&Svacina bij uitstek zijn.

Kwaliteit, naar inhoud en vorm, staat voorop en die kan op verscheidene manieren worden bewaakt. De zorg daarvoor zit in het dna van Gompel&Svacina.

De oprichters

 

 

 

 

 

 

Beide naamgevers van de uitgeverij waren geen onbekenden in het vak toen zij in februari 2018 Gompel&Svacina oprichtten: Huug Van Gompel, met zowat een halve eeuw uitgeefervaring bij Van In, Acco en Garant, en Stephan Svacina, gedurende 16 jaar uitgever en ‘het gezicht’ bij Maklu. In juli 2018, nauwelijks een half jaar na de oprichting, verscheen al de vijftigste uitgave. In februari 2019, op de kop af een jaar later, de honderdste uitgave. In februari 2020, twee jaar na de oprichting, verscheen het tweehonderdste boek. Ruim een jaar later telt het fonds al meer dan 300 boeken en een tiental tijdschriften.

Huug Van Gompel  overleed op 14 november 2020. Hij is een blijvende inspiratie voor de medewerkers van Gompel&Svacina en vele auteurs. Lees hier zijn ‘In memoriam’.

Stephan Svacina fungeert ook als bestuurder bij GEWU – Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers. Ook deze beroepsvereniging moet zich terdege bewust worden van de veranderende uitdagingen waar de wetenschappelijke uitgeefbranche voor staat.

Boeken die u bijblijven

Uitgeven is voor Gompel&Svacina geen koele boekhoudkundige aangelegenheid. Het tellen van vooropgestelde pagina’s, vastleggen van rigide stramienen en kille commerciële logica is iets waar we ons ver vandaan houden. Gompel&Svacina wil – waar het kan – een maatschappelijke taak opnemen met als doel bij te dragen tot meer wederzijds begrip in de samenleving. Boeken die u bijblijven, zeg maar. Dit kan op het gebied van alle sociale wetenschappen, of het nu het recht is, fiscaliteit, criminologie, onderwijskunde, filosofie, psychologie, geschiedenis, milieukunde, techniek, …

Gompel&Svacina richt vooral tot professionals, studenten en iedereen die levenslang wil leren, binnen of buiten zijn vak.

Aanpak

“Uitgever Caroline Deltour was heel bijzonder tijdens mijn schrijftocht. Van in het begin heeft ze me begeleid om al mijn schrijfsels in de juiste plooien te krijgen. Ik was er aanvankelijk niet zeker van dat ik al mijn materiaal en gedachten geordend zou uitgelegd krijgen, maar Caroline heeft me heel geduldig en met glimlachende mails – hoe doe je dat, eigenlijk? – de ondersteuning gegeven die ik echt nodig had om dit boek te schrijven.”

Leticia Vandemeersche,
leerkracht Klassieke Talen en coach hoogbegaafde jongeren en hun ouders

Nauwgezet wordt samengewerkt met de auteurs, met zorgvuldig oog en oor voor de interesses van de lezer. De uitgeverij wil kort op de bal spelen: onder meer met de snelle, hedendaagse ontwikkelingen in de digitale wereld, de nieuwste druktechnieken, de academische gebruiken, de behoeften van elk beroepenveld. Dit maakt het haar mogelijk om snel te produceren, zowel met grote als met beperkte oplagen. De uitgeverij richt zich in de eerste plaats op België en Nederland met alle toegang tot de internationale markt.

De website www.gompel-svacina.eu geeft een overzicht van het uitgebreide publicatieaanbod.
Wij zijn beschikbaar voor een gesprek over alle aspecten die te maken hebben met informatief-wetenschappelijk uitgeven.

Stephan Svacina tel.: 00 32 486 449 618 | e-mail: stephan.svacina@gompel-svacina.eu