Gompel&Svacina: nieuwe informatief-wetenschappelijke uitgeverij

Niet alleen in de wereld van de algemene uitgeverijen beweegt het een en ander. Ook in de wetenschappelijke sector is er belangrijk en zelfs opmerkelijk nieuws. Nadat deze sector jarenlang werd ingenomen door nagenoeg dezelfde spelers, is er nu een nieuw initiatief: Gompel&Svacina.

Beide naamgevers van de nieuwe uitgeverij zijn evenwel helemaal geen onbekenden. Huug Van Gompel is mede-oprichter, was bezieler en algemeen directeur van Garant. Hij heeft zich daar 28 jaar lang voor ingezet. Hij was ook voorzitter van de raad van bestuur van de juridische uitgeverij Maklu. Stephan Svacina was gedurende 16 jaar uitgever en ‘het gezicht’ bij Maklu.

Creatief en inspirerend

Uitgeven is een prachtig vak. Daar komt veel creativiteit aan te pas. Auteurs en uitgevers die elkaar inspireren. Deze vrijplaats voor het ontwikkelen van ideeën en vooral het delen van kennis wil Gompel&Svacina bij uitstek zijn. Oude structuren en onvermijdelijk routinewerk belemmeren deze creativiteit. Tijd voor iets nieuws.

‘Informatie wijzigt snel. Waarom zou u daarom vandaag nog vakkennis vastleggen die jarenlang ongewijzigd moet blijven, met verouderde informatie tot gevolg? Dat is vandaag nergens meer voor nodig.’

Ook promotie van wetenschappers en hun werk hoeft niet immuun te zijn voor hedendaagse marketingtechnieken. Ook de verkoopkanalen zijn grondig veranderd, met onder meer een directe benadering van het doelpubliek. En boeken hoeven niet te concurreren met digitale ontwikkelingen. Vecht niet tegen valse vijanden. Zo vele auteurs willen hun kennis delen. Precies het kennis delen wordt het adagium van de uitgeverij. Het hele wetenschappelijk uitgeven beweegt enorm. Wanneer alles verandert, is het goed om op een nieuw blad te beginnen.

Kwaliteit, naar inhoud en vorm, staat voorop en die kan op verscheidene manieren worden bewaakt. De zorg daarvoor zit in het dna van Gompel&Svacina.

Stephan Svacina fungeert ook als bestuurder bij  GEWU – Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers. Ook deze beroepsvereniging moet zich terdege bewust worden van de veranderende uitdagingen waar de wetenschappelijke uitgeefbranche voor staat.

Boeken die u bijblijven

Tegelijk is uitgeven voor Gompel&Svacina geen koele boekhoudkundige aangelegenheid. Het tellen van vooropgestelde pagina’s, vastleggen van rigide stramienen en kille commerciële logica is iets waar we ons ver vandaan houden. Typerend is dat Huug Van Gompel zelf een aantal jaren geleden als Belg door koningin Beatrix werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, juist vanwege zijn bijzondere verdiensten met publicaties omtrent kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Gompel&Svacina wil – waar het kan – een maatschappelijke taak opnemen met als doel bij te dragen tot meer wederzijds begrip in de samenleving. Boeken die u bijblijven, zeg maar. Dit kan op het gebied van alle sociale wetenschappen, of het nu het recht is, fiscaliteit, criminologie, pedagogiek, psychologie, geschiedenis, milieukunde, techniek,…

De uitgeverij richt vooral tot professionals, studenten en iedereen die levenslang wil leren, binnen of buiten zijn vak.

Aanpak

Nauwgezet wordt samengewerkt met de auteurs, met zorgvuldig oog en oor voor de interesses van de lezer. De uitgeverij wil kort op de bal spelen: onder meer met de snelle, hedendaagse ontwikkelingen in de digitale wereld, de nieuwste druktechnieken, de academische gebruiken, de behoeften van elk beroepenveld. Dit maakt het haar mogelijk om snel te produceren, zowel met grote als met beperkte oplagen. De uitgeverij richt zich in de eerste plaats op België en Nederland met alle toegang tot de internationale markt.

De website www.gompel-svacina.eu geeft een overzicht van het snel groeiende publicatieaanbod.
In juli 2018, nauwelijks een half jaar na de oprichting, verscheen de vijftigste uitgave. In februari 2019, op de kop af een jaar later, de honderdste uitgave.
In februari 2020, twee jaar na de oprichting, verscheen het tweehonderdste boek.

Wij zijn beschikbaar voor een gesprek over alle aspecten die te maken hebben met informatief-wetenschappelijk uitgeven.

Stephan Svacina tel.: 00 32 486 449 618 | e-mail: stephan.svacina@gompel-svacina.eu

Huug Van Gompel – in memoriam